Książe Kheldar

LEX TALIONIS

Podpis

NY - VALEO
PHI - STREFA OGNIA
OMEGA - TSUNAMI

Obserwujesz

Obserwujący