Quasteer

Bizancjum, Itaka, Delfy - bez większych osiągnięć.

Starożytny Rzym

Podpis

~ Krzyknij: "Gwałtu!" I poszczuj psy wojny ~
William Shakespeare - "Juliusz Cezar"