Robin65

Podpis

Wszystko należy robić tak prosto, jak to jest możliwe. Byle nie prościej!