Sisi

Podpis

Jesteśmy jak książki...
Większość ludzi widzi tylko naszą okładkę,
mniejszość czyta wstęp,
wielu wierzy tylko krytykom,
nieliczni poznają naszą treść...