aplikacja mobilna

  1. R e f

    Wybranie "wsparcie przez portal" w aplikacji mobilnej odsyła do okienka "ataku przez portal"

    Tak jak w tytule. Dotyczy światów z olimpem. Będąc na apce i chcąc posłać wsparcie przez portal, możemy kliknąć w portal wybrać opcję "wsparcie przez portal" a i tak wrzuca nas w panel ataku. Dopiero wtedy korzystając z suwaka można wybrać opcję wsparcia. Po co zamieszczacie możliwość wyboru...
  2. R e f

    [Nowość] Dodanie możliwości ustawienia współdzielenia na aplikacji mobilnej

    Hello to znowu ja z kolejną propozycją związaną ze współdzieleniem. Hmm... to zupełnie tak jakby cały ten mechanizm współdzielenia był pełen błędów oraz niedociągnięć i generalnie do poprawy. Propozycja: Dodanie opcji ustawiania współdzielenia łącza w aplikacji mobilnej. Obecnie nie ma...