*Armia Północy*

Turgan

Guest
*Armia Północy*

(20.05.2012 - 18.11.2012)
Informacje główne:
Faza rozwojowa.

Założyciel:
The Dark Defender

Lider:
Jino

Rada:
piotrus555
pawcio97

Główne konflikty:
Dark Soul
Valar Morghulis
Bękarty Diabła

Sojusze:
BLACK MASTERS

Pakty o nieagresji:
Navy Knights

Lokalizacja: północ/północny wschód m36.​

Dyplomacja: The Dark Defender/Jino
Rekrutacja: Rada

*Armia Północy* vs Dark Soul
7:0

ekierka82 jako zdobywca największej ilości wrogich miast.

Rezultat: sojusz Dark Soul został rozwiązany

*Armia Północy* vs Valar Morghulis
8:0

PIOWIL57 jako zdobywca największej ilości wrogich miast.

Rezultat: sojusz Valar Morghulis uległ kapitulacji na m36.

*Armia Północy* vs Bękarty Diabła
szeroki konflikt militarny

Rezultat: Silna wymiana ognia na froncie, walki o pojedyncze miasta obydwóch obozów na granicy mórz 35/36. W wyniku starć doszło wyłącznie do przejęcia dwóch polis sojuszu
Bękarty Diabła oraz utraty jednego miasta *Armia Północy*.
Wkrótce Bękarty Diabła zjednoczyły się z .Valhalla. co zapoczątkowało nowy rozdział w życiu naszego sojuszu.

Pakt o nieagresji: *Armia Północy* - Navy Knights
W rzeczywistości nasze stosunki były od początku napięte. Zdarzały się częste nieposłuszeństwa graczy, którzy lekceważyli jakiekolwiek pokojowe porozumienia.
Później sytuacja uległa stabilizacji, jednak na prośbę sojuszu BLACK MASTERS, którzy prowadzili wojnę z Navy Knights, w tajemnicy wspieraliśmy ich defensywnie, licząc na to, że przyszły nieunikniony konflikt z Navy Knights będziemy mieli pod kontrolą

Faza sojuszu stabilnego:
Założyciel:
The Dark Defender

Lider:
Jino

Rada:
piotrus555
pawcio97


Doradcy:
PIOWIL57
Turgan


Główne konflikty:
.Valhalla.
.Valhalla.Południe.

Sojusze:
BLACK MASTERS/Fratres Militiae Templi
*Luzaki z Itaki*


Lokalizacja: północ/północny wschód m36.​

Dyplomacja: The Dark Defender/Turgan
Rekrutacja: Akademia

*Armia Północy* vs .Valhalla.Południe. (Navy Knights)
12:1

Turgan jako zdobywca największej ilości wrogich miast.

Rezultat: Uzyskanie całkowitej kontroli nad wschodnią częścią m36.
.Valhalla.Południe. zmuszona do wycofania się na m46.

*Armia Północy* vs .Valhalla.
4:11

The Dark Defender jako zdobywca największej ilości wrogich miast.

Rezultat: Wojna została sprowokowana przez naszą stronę sfałszowanym raportem szpiegowskim, który przedstawiał akcję szpiegowską jednego z graczy .Valhalla. zakończoną niepowodzeniem.

Wróg miał 12-krotną przewagę liczebną - choć brzmi to nierealistycznie, jest to fakt. .Valhalla. stanowiła 4 odłamy oraz zajmowała szerokie terytorium, co umożliwiało przerzucenie wojsk defensywnych na front.
W wyniku strać, jednodniowa akcja w nielicznych wyjątkach kończyła się dopisaniem do naszej puli slotów +1 lub +2.

Walki były wyrównane do czasu odejścia Jino. Niestety postąpił nieodpowiedzialnie pozostawiając konto na pastwę losu (drugi pod względem ilości miast). .Valhalla. szybko to wykorzystała zadając nam silny cios, zmuszając do podjęcia odpowiednich kroków w celu wyrównania sił...

Pakt: *Armia Północy* - *Luzaki z Itaki*
Po tym jak Bękarty Diabła zostały wchłonięte przez sojusz .Valhalla. pojawiły się wpisy od naszych sojuszników z obozu *Luzaki z Itaki*, iż oferujemy im mniej, niż wcześniej zakładano. Ich sojusz został zamknięty na m35 i otoczony przez graczy .Valhalla. Zaczęły pojawiać się pogłoski, że także i oni pragną wstąpić do dominującej na świcie .Valhalli.
Jednak zaprzeczali temu i nadal utrzymywali, że obowiązuje nas pakt, jednocześnie tłumacząc się, iż muszą wycofać się w nasze rejony pod presją ofensywy graczy .Valhalla. Niestety zbyt późno dowiedzieliśmy się, iż nasze miasta zaczęły być już dzielone na forach wewnętrznych obydwu sojuszów. Wkrótce doszło do fuzji, a wzmocniona .Valhalla. - w naszych rejonach, tym razem na czele z graczem cefeusz1 - brnęła ku podbojowi m36.

Pakt: *Armia Północy* - BLACK MASTERS
Nasz pakt nie wykazywał intensywnej współpracy. Niektórzy nasi członkowie obawiali się, że dobrze prosperującemu sojuszowi BLACK MASTERS przestaną być potrzebni sojusznicy z zachodu. Jednak okazało się, że sojusz ten, stanowili lojalni ludzie, którzy zainteresowani naszym losem wpływali na decyzję Fratres Militiae Templi, otwierając nam drogę do fuzji.

Koalicja Anty-.Valhalla.:
Sojusz *Armia Północy* przystępuje do koalicji skierowanej przeciwko obozowi .Valhalla.. Koalicja obejmowała kilka sojuszów ościennych .Valhalli. od linii mórz 33/43 po morza 36/46.

Akademia:
Podjęliśmy decyzję, iż stworzymy Akademię, z której będziemy selekcjonować nowych graczy.
Obszar Akademii stanowiło południe m36. Jednak z przyczyn częstych niesubordynacji niektórych graczy, którzy ignorowali pojęcia "sojusznik", "pakt" musieliśmy zrezygnować z tego przedsięwzięcia.

W późniejszym czasie południe m36 zostało zreorganizowane - powstał Trójkąt Bermudzki, który odegra znaczącą rolę w późniejszych rozgrywkach.

Sojusz *Armia Północy* zostaje wcielony w szeregi sojusznika Fratres Militiae Templi.

7 dni w Fratres Militiae Templi.

Sytuacja militarna:
W czasie tygodnia spędzonego w Fratres Militiae Templi nie ponieśliśmy żadnych strat. Ofensywa skupiła się na graczach z sojuszu Trójkąt Bermudzki oraz udało nam się odebrać kolejne dwa miasta .Valhalla.Południe. oraz jedno polis .Valhalla.
Nadal umacnialiśmy pozycję na m36.

Sytuacja polityczna:
Ciężko przewidzieć jak potoczyłyby się sprawy na m36 oraz m46, gdybyśmy wstrzymali się z przejściem do Fratres Militiae Templi.
Po naszym przejściu trwały uzgodnienia w związku z połączeniem Fratres Militiae Templi - ** Armia Hannibala **.
Ukształtowały się dwa obozy.
Część graczy uważała to za słuszne, jako pierwszy krok do przygotowań pod Erę Cudów Świata.
Inni byli zdania, iż należy się wstrzymać i działać nadal w mniejszych grupach co wpłynie na efektywność koalicji, a fuzji dokonać w późniejszym czasie.
Oba obozy nie znalazły wspólnej nici porozumienia - wkrótce bez żadnego uprzedzenia sojusz został rozwiązany. Wszyscy dostaliśmy zaproszenia do ** Armia Hannibala **...

Rozłam:
Wraz z toczącymi się negocjacjami wewnątrz sojuszu, gracze: Turgan oraz The Dark Defender prywatnie uzgodnili, iż mowy o fuzji graczy z m36 do ** Armia Hannibala ** nie ma.
Choć koalicja nie dawała powodów do tego, by nie skorzystać z zaproszenia - twierdziliśmy, iż w tak wielkim sojuszu odnotujemy spadek organizacji oraz niemożliwa będzie również pomoc pozostałych graczy ze względu na odległość od m36.
Gracze opowiadający się w Fratres Militiae Templi przeciwko połączeniu z ** Armia Hannibala ** dostali drugie zaproszenie do sojuszu N.O.O.B, założonego przez gracza The Dark Defender, tuż po rozwiązaniu Fratres Militiae Templi.

N.O.O.B
(*Armia Północy* + BLACK MASTERS + Fratres Militiae Templi)​

NIEUSTANNIE OPARCI O BAR
(24.11.2012 - 10.03.2013)


Założyciel/Barman:
The Dark Defender

Lider:
(brak)

Rada:
satyryk
jatom
Bozias
PIOWIL57
Turgan

Główne konflikty:
*Luzaki z Itaki*
.Valhalla.
Bloody Destiny

Sojusze:
** Armia Hannibala **
Akademia*Armii*Hannibala


Pakty o nieagresji:
(brak)

Lokalizacja: m36, południe m45, m46​

Dyplomacja: The Dark Defender
Rekrutacja: Rada

Skład:
W skład sojuszu N.O.O.B wchodzili gracze z trzech sojuszów:
- *Armia Północy*
- BLACK MASTERS
- Fratres Militiae Templi
Główne siły sojuszu stanowiły osoby z dwóch pierwszych obozów, natomiast z rodzimego Fratres Militiae Templi dołączyli do nas gracze z południowych wód m45.

Nazwa:
Podczas zakładania sojuszu The Dark Defender spontanicznie nadał przykładową nazwę.
Problem pojawił się po pierwszej reorganizacji. Dyskusja była czasami zacięta - "dlaczego nie pozostaniemy przy BLACK MASTERS?", "dlaczego nie pozostaniemy przy *Armia Północy*?".
Doszliśmy więc do wniosku, iż trzeba zatrzeć ślady przeszłości i otworzyć nowy rozdział, a nie nazwa jest w tym momencie najważniejsza, a nasze cele - dlatego bez podejmowania żadnej nowej konwersacji trwale zapisał się termin N.O.O.B.

Rada sojuszu została wytypowana w demokratycznych wyborach. Głównym dowodzącym pozostał założyciel - The Dark Defender.

Trójkąt Bermudzki - fuzja:
Postanowiliśmy, iż korzystne zarówno dla nas jak i dla graczy Trójkąta Bermudzkiego będzie połączenie sił. Wnieśli oni do nas dużo świeżości i nieustannie zwiększali potencjał militarny *Armii Północy* . Po dziś dzień Ci gracze stanowią trzon m36 oraz są zaangażowani w walki na m46.

N.O.O.B vs .Valhalla.
36:12

TOP 3 w przejęciach - N.O.O.B:
1. Turgan/satyryk - 6 miast
3. MARTEENEZ - 5 miast

TOP 3 w przejęciach - .Valhalla.:
1. hinu - 4 miasta
2. cefeusz1/volodja - 3 miasta

Rezultat: Walki odbywały się na obrzeżach m36 oraz na obszarze całego m46.
.Valhalla. wchłonęła w swoje szeregi swój odłam .Valhalla.Południe.
Prócz obustronnego wyniszczania się i spadku aktywności graczy nie wynikały większe zmiany terytorialne, jednakże odparta została ofensywa .Valhalla. na m36. ".Valhalla. TOP1" oraz ".Valhalla. z m46" nadal pozostawały o morze od siebie.
Daremne okazały się również propozycję fuzji naszych graczy z sojuszem .Valhalla.
Wszystko to utrudniało w dalszym ciągu współprace .Valhalla. z sojuszami mórz południowych.
M46 również uzyskiwało coraz wyraźniejszą przewagę nad wrogiem.

N.O.O.B vs *Luzaki z Itaki*
8:13

TOP 3 w przejęciach - N.O.O.B:
1. Turgan - 6 miast
2. Luiwsd/otellos - 1 miasto


TOP 3 w przejęciach - *Luzaki z Itaki*:
1. cefeusz1 - 12 miast
2. sebasta78 - 1 miasto
3. ---

Rezultat: Utrata kontroli nad częścią granicy mórz 35/36 oraz głęboka defensywa w północno-centralnej części morza.

Utrata graczy na m46:
M46 od początku świata stanowiło strefę starć wielu sojuszów.
Przewaga któregoś z nich przeważnie była chwilowa.
Również N.O.O.B napotkało problem, który na tamten czas uniemożliwiał przejęcie kontroli na morzem. Ok. 60% graczy m46 N.O.O.B wycofało się z rozgrywki - zaczęły nam doskwierać wewnętrzne przejęcia, których nawet z pomocą ** Armii Hannibala ** nie mogliśmy sprawnie sfinalizować.

Już po opuszczeniu sojuszu N.O.O.B i przejściu do ** Armia Hannibala ** pozostało nam ok. 100 miast do przejęcia po nieaktywnych członkach.

** Armia Hannibala ** - propozycja zjednoczenia:
Sojusz ** Armia Hannibala ** wydawał propozycję fuzji.
Decyzję podjęliśmy wspólnie w demokratycznych wyborach. Sojusz zdecydował, iż przystąpi w szeregi koalicjanta. Liczyliśmy również na zwiększenie potencjału militarnego oraz pozyskanie nowych "ziem", ponieważ nasza aktualna polityka zmuszona była wyłącznie do obrony zdobytych wcześniej terytoriów.
Wspólnie jednak zgadzaliśmy się, że jest to już najwyższa pora, by przystąpić do zaawansowanych przygotować pod Erę Cudów Świata.

Sojusz N.O.O.B składający się z graczy ówczesnych sojuszy: *Armia Północy*, BLACK MASTERS oraz Fratres Militiae Templi wstępuję w szeregi ** Armii Hannibala **.

(10.03.2013 - 14.09.2013)

** Armia Hannibala **
Grupa bojowa 36/46

Skład Rady ** Armii Hannibala ** poszerzyli:
jatom
Turgan


Główne konflikty:
.Valhalla.
United Alliances
UA II


Grupa bojowa 36/46 (** Armia Hannibala **) vs United Alliances
18:29

TOP 3 w przejęciach - Grupa bojowa 36/46 (** Armia Hannibala **):
1. jatom - 7 miast
2. ekierka82 - 4 miasta
3. Sushi - 3 miasta

TOP 3 w przejęciach - United Alliances:
1. marcinlechia - 5 miast
2. luk.tk - 4 miasta
3. MightyAnimal/andre76 - 3 miasta

Rezultat: Napływ nowych graczy sojuszu United Alliances na m46 oraz nasza długotrwała jak na tamten czas niedyspozycja wykreowała na zwycięzcę potyczki graczy z sojuszu Zjednoczonych. M46 pogrążone było w głębokiej defensywie, jednakże podejmowane były próby kontratakowania, których spora część zakończyła się powodzeniem.

Grupa bojowa 36/46 (** Armia Hannibala **) vs .Valhalla.
13:37

TOP 3 w przejęciach - Grupa bojowa 36/46 (** Armia Hannibala **):
1. Grek5919 - 4 miasta
9 graczy zdobyło po 1. wrogim mieście.

TOP 3 w przejęciach - .Valhalla.:
1. hinu - 8 miast
2. Rodman - 5 miast
3. cefeusz1 - 4 miasta

Rezultat: Po uzyskaniu delikatnej przewagi na m36 podjęto próbę wkroczenia na m35. Niestety z powodu odejść kolejnych graczy na m36, polis zostały dobrowolnie oddane w ręce przeciwnika. Zwolnione sloty skutecznie wykorzystano na rozbiórkę nieaktywnych, tym samym pozostawiając morze 36 w nienaruszonym stanie.
Niestety sytuacja była o wiele gorsza na m46 spowodowana kilkudniową niedyspozycją gracza satyryk oraz miejscowymi podbojami naszych miast na całym terenie m46.

Grupa bojowa 36/46 (** Armia Hannibala **) vs UA II
55:43

TOP 3 w przejęciach - Grupa bojowa 36/46 (** Armia Hannibala **):
1. ekierka82/grandek/Grek5919/Turgan/44BO - 6 miast

TOP 3 w przejęciach - UA II:
1. Rodman - 8 miast
2. hinu - 5 miast
3. malooto/rafek1222 - 4 miasta

Rezultat: Początkowo grupa działała defensywnie. Kolejne odejścia na m46 przekreśliły marzenia o dominacji na tym obszarze. Utraciliśmy tereny południowe oraz centralne m46. Inaczej sytuacja układała się na m36. Kapitulacja gracza cefeusz1 pozwoliła nam w 99% kontrolować m36 oraz skupić wszelkie siły na froncie m46.
Jednak ofensywa nie została wdrożona pod sztandarem sojuszu ** Armia Hannibala **...

Era Cudów Świata:
Dnia 15.05.2013 gracze morza 36/46 znajdujący się w sojuszu ** Armia Hannibala ** stają się zwycięzcami świata PHI. Podczas budowy Cudów Świata rejony grupy 36/46 odpowiedzialne były przede wszystkim za przesył surowców na Świątynię Artemidy w Efezie znajdującą się na m45.
Po utracie Świątyni na m45 nowy Cud Świata wzniesiony został na m36.

Rozwiązanie sojuszu .Valhalla. - m36 zdobywa Kolos Rodyjski (9 poziom):
27 maja 2013 sojusz ** Armia Hannibala ** przeprowadza akcję na Cud Świata sojuszu .Valhalla.. O godzinie 22:58:21 gracz Turgan z powodzeniem wbija kolona prawdopodobnie nieaktywnemu graczowi Baldsnake. Próba rozbicia okupacji wojskami lądowymi okazała się daremna. Gdy zgasła ostatnia szansa, o godzinie 02:04:58 sojusz .Valhalla. zostaje rozwiązany. Cała akcja na pewno była momentem kulminacyjnym, który przeważył o rozwiązaniu sojuszu, jednakże pozostałe powody rozpadu znane są głównie graczom .Valhalla.
Na pewno jednym z nich była słaba aktywność sojuszu i coraz dotkliwsze klęski na frontach.


Wyludnienie na m46:
Gdy sytuacja na m46 została ustabilizowana, na polu bitwy pozostała zaledwie czwórka rodzimych graczy tego obszaru:
- VViruss
- marulek1988
- Husarius
- Sushi

Ponadto z większą ilością miast urzędowały takie osoby jak:
- jatom
- bercik0776
- ekierka82

Rewolucja:
W związku z poniższymi czynnikami gracz Turgan zbierając opinię graczy z m36 postanawia odłączyć rejon m36 od sojuszu ** Armia Hannibala ** oraz Akademia*Armii*Hannibala . Decyzja była spontaniczna, a wszelkie ustalenia nie odbywały się za plecami sojuszników. Każdy gracz m36 dostał wiadomość o planach oraz możliwość przystąpienia do nowego sojuszu.
Wieczorem o godzinie 23:21 dnia 13 września 2013 roku sojusz *Armia Północy* został reaktywowany. Równocześnie członkowie owego sojuszu rezygnują z walki o Cuda Świata oraz niszczą nieukończoną Świątynię Artemidy w Efezie przynależącą do sojuszu ** Armii Hannibala ** na m36.

Oficjalne powody odejścia graczy *Armia Północy* od ** Armii Hannibala **:

Jest to oficjalna wersja, która została przesłana również do władz sojuszu ** Armia Hannibala **. Zawarta treść to część prezentacji dziejów przedstawionych rejonów. Nie należy tego traktować jako celowe powracanie do przeszłości i nawiązywanie do minionych problemów.


1. Brak integralności z pozostałymi członkami sojuszu - zminimalizowana pomoc militarna.
2. Odmienne cele.
3. Niewykorzystanie wolnych miejsc w sojuszu w momencie otrzymywania odznak za wybudowanie 4. z 7. Cudów Świata.
5. Wydalenie zaufanych graczy (m36) z sojuszu głównego do Akademii.
6. Brak możliwości automatycznego przejścia z Akademii do głównego sojuszu w zamian za pomoc przy budowie Cudów Świata.
7. Trudna sytuacja militarna mórz 36/46 - niemożność dalszego wspierania Cudów Świata sojuszu ** Armia Hannibala ** oraz bunkrów przy Cudach Świata United Alliances.
8. Brak podejrzliwości zdrady wobec przyjętych graczy z wrogich obozów - podejrzliwość ta, ujawniała się niestety wobec naszych graczy z m36, którzy przyszli z Akademii.
9. Zbyt wiele rozgrywało się na forach wewnętrznych sojuszu.
10. Nieaktywność oraz rozbiórki graczy w rejonie mórz 36/46.
11. Nieusatysfakcjonowanie głównym celem sojuszu - zdobyciem Korony i zakończeniem gry na świecie PHI.
12. Odstąpienie kontroli nad frontami graczom United Alliances, ponieważ głównym założeniem jest walka przy Cudach Świata wroga i uzyskanie Korony.
13. Chęć złożenia broni przez kolejnych graczy na obszarze mórz 36/46


*Armia Północy*
(14.09.2013 - obecnie)

Informacje główne:

Gracz reaktywujący:
Turgan

Lider:
(brak)

Rada:
(brak)

Główne konflikty:
United Alliances
UA II
*Perwersja*

Sojusze:
** Armia Hannibala **
Akademia*Armii*Hannibala
Toussaint


Lokalizacja: m35, m25, m36, m46, (również m26, m45, m47)
http://pl22.grepolismaps.org/e035b3d9db4312a47940a20763e71dd5

Dyplomacja: Turgan
Rekrutacja: Turgan (nadal otwarta)

Ustrój:
Sojusz *Armia Północy* rezygnuje z prowadzenie Rady oraz wyznaczania funkcji graczom.
Wyższe uprawnienia zostały przyznane najbardziej doświadczonym graczom, wyłącznie jako delikatne usprawnienie oraz ewentualność.
W dużej mierze rezygnację z forów wewnętrznych przeważył przywilej bezpiecznego korzystania z forum zewnętrznego oraz brak inwencji graczy w politykę sojuszu, którzy preferują wyłącznie uczestniczenie w walkach.
Jednym z głównych założeń sojuszu jest dbanie o indywidualny rozwój jednostki, dzięki czemu przez cały okres trwania sojuszu została utrzymana stu-procentowa aktywność członków zespołu.

Skład:
W pierwszych dniach od rewolucji na m36 sojusz *Armia Północy* tworzyła połowa tamtejszych graczy. W kolejnych dniach nastąpiło już całkowite zjednoczenie przez co uzyskaliśmy również niewielki obszar m46.
W późniejszym czasie dołączyli również do nas gracze m46. Były to osoby nie należące do rodzimego Fratres Militiae Templi.
Kilka tygodni później przyjęliśmy w swoje szeregi graczy m35, którzy opuścili sojusz United Alliances. Są to gracze nieistniejących już sojuszy: .Valhalla. oraz *Luzaki z Itaki*. Na koniec przywitaliśmy także gracza Łukaszw z m25.
Odtąd skład nie ulegał zmianom.

Polityka:
a)United Allinaces
Już od pierwszego dnia reaktywacji sojuszu, wypowiedzieliśmy bezpośrednią wojnę sojuszowi United Alliances. Przedstawiciele wrogiego obozu zaproponowali nam przemyśleć decyzję w związku z prowadzeniem tego konfliktu. Złożyli także propozycję współpracy podając kilka argumentów m.in. odnosząc się do tego, iż jesteśmy suwerennym sojuszem, nie muszącym zgadzać się z polityką ** Armii Hannibala **. Jednak wszelkie propozycję sojuszu United Allinaces spotkały się z odmową.
b) ** Armia Hannibala **
Nasze sojusze potrzebowały kilkunastu dni, aby ochłonąć. Wiedzieliśmy, iż obrót spraw może doprowadzić nawet do konfliktu. Postanowiliśmy, iż sprawy relacji naszych obozów pozostawimy w rękach ** Armii Hannibala **, która w niedalekiej przyszłości zaproponowała nam pakt i współpracę.
Z naszej strony mogliśmy obiecać wyłącznie to, iż nasz występek przyniesie dla graczy sojuszu ** Armia Hannibala ** więcej korzyści, niż pozostanie w szeregach sojusznika.
W rzeczywistości jednak wiedzieliśmy, iż przyszłość mamy niepewną, a kluczem do zwycięstwa będą pierwsze starcia z wrogiem i porównanie potencjałów militarnych.
I tak po raz kolejny 25-28 graczy stawia czoła przewadze liczebnej przeciwnika.

Cele i postanowienia:
1. Rezygnacja z uczestniczenia w rozgrywkach Ery Cudów Świata.
2. Sojusz potęgą militarną.
3. Zapobiegnięcie dalszych rozbiórek i rezygnacji graczy z rozgrywek.
4. Indywidualne podejście do każdego gracza:
- zapewnienie wszelkich środków potrzebnych do gry,
- wspólne wyznaczenie satysfakcjonujących celów pobocznych,
- pomoc w osiągnięciu konkretnych wymagań sojuszu dotyczących spraw militarnych.*Armia Północy* vs UA II
9:0

TOP 3 w przejęciach - *Armia Północy*:
1. grandek - 3 miasta
2. Turgan - 2 miasta
4 graczy zdobyło po 1. wrogim mieście.

TOP 3 w przejęciach - UA II:
(brak)

Rezultat: Sojusz UA II zostaje stopniowo wcielony w szeregi United Alliances. W trakcie fuzji *Armia Północy* utrzymuje bezwzględną dominację.
Na ten czas jest to sojusz jednoosobowy.

*Armia Północy* vs United Aliances
284:16

Rezultat nieoficjalny to: 312:16
- *Armia Północy* vs bla bla (jaaroo26; kilkudniowy odłam sojuszu United Aliances) 7:0
- *Armia Północy* vs Makaron (symeon99; gracz sojuszu United Alliances) 21:0


TOP 5 w przejęciach - *Armia Północy*:
1. Turgan - 40 miast
2. ekierka82 - 34 miasta
3. grandek - 30 miast
4. Husarius - 22 miasta
5. jatom/huba14555 - 20 miast

TOP 5 w przejęciach - United Alliances:
1. poliuszlondon - 4 miasta
2. inccub/BILGO/jaaroo26/malooto - 2 miasta


Trzy początkowe szturmy na mniej aktywnych graczy, które dodały nam skrzydeł i utwierdziły, iż mimo wszystko możemy odzyskać m46.

I szturm:
(12.10.2013 - 16.10.2013)

Cel: malooto (United Alliances)
Ilość przejętych miast: 22
Długość trwania akcji: 4 doby

Rezultat: Gracz malooto utracił prawie wszystkie miasta podczas zmasowanej akcji sojuszu *Armia Północy*. Tydzień później przejęte pozostałe 2 miasta w/w gracza wyeliminowały go z dalszej gry.
Gracz przejawiał aktywność podczas prowadzenia akcji - bynajmniej w jej finalnej części.
Sojusz nie zareagował na okupacje, które przebiegły bezproblemowo.
 
Ostatnio edytowane przez moderatora:

DeletedUser22856

Guest
Odp: *Armia Północy*

"Ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości znaków, przedzielam wpisy Trugana"
 

Turgan

Guest
Odp: *Armia Północy*

II szturm:
(13.11.2013 - 19.11.2013)

Cel: krzysztofkrzysztof (United Alliances)
Ilość przejętych miast: 6
Długość trwania akcji: 6 dni

Rezultat: Gracz krzysztofkrzysztof całkowicie opuszcza rejon m46 oddając resztę miast w ręce swoich sojuszników.

III szturm:
(22.11.2013 - 5.12.2013)

Cel: hinu (United Alliances)
Ilość przejętych miast: 25
Długość trwania akcji: 13 dni

Rezultat: Gracz hinu traci wszystkie miasta na m46 z wyjątkiem jednego, które sprawiło problem ze względu na morale. Po dziś dzień nie zostało zdobyte.

***

Rezultat: W momencie reaktywacji sojuszu, stanowiliśmy na m46 jedynie fundamenty tego co chcieliśmy osiągnąć. Bardzo szybko okazało się, że te fundamenty, w przyszłości rozrosną się do pożądanej budowli. Dzięki wysokiej aktywności oraz wykorzystaniu potencjałów graczy, a dokładniej potencjałów ich kont, które od dawna oczekiwały uzupełnienia slotów zdobyliśmy wschodnią część morza. Następnie przesuwaliśmy się w centrum krwawych wód oraz zdominowaliśmy północną ich część. W tej chwili sojusz *Armia Północy* obejmuje już obszar całego morza, natomiast wróg pozostał w skupiskowych obszarach ograniczając się do umacniania swojej pozycji poprzez zakładanie miast.
W większości przeciwnicy ulokowani są na kilku sąsiadujących wyspach, założyli już kilkadziesiąt polis.
Obecnie sojusz *Armia Północy* stanowi TOP 1 m46 oraz posiada niespełna dwumilionową przewagę nad sojuszem United Alliances, natomiast koalicja sojuszy *Armia Północy* - ** Armia Hannibala ** utrzymuje trzy milionową przewagę.

*Perwersja*
Do wrogów należy również sojusz *Perwersja*, jednak żadna ze stron nie angażuje się w czynną wojnę. Sporadycznie dochodzi do większych walk.

Relacje paktu *Armia Północy* - ** Armia Hannibala **:
Mimo niezbyt przyjemnego pożegnania stosunek sojuszu ** Armia Hannibala ** w stosunku do nas można uznać za wzorowy. Początkowo twierdziliśmy, iż pakt będzie oznaczać formalność, bliżej: pakt o nieagresji. Jednak sojusznicy w niejednej sytuacji okazali nam wielką pomoc, szczególnie kiedy okupowane były nasze polis. Wspólnie organizowaliśmy od 25 do 28 tysięcy statków ogniowych, co przekreślało szanse obozu United Alliances na utrzymanie okupacji. Owocna okazała się również indywidualna współpraca naszych graczy.

Jako akt wdzięczności za udzielaną pomoc doszliśmy do wniosku, iż koniecznym będzie pomóc ** Armii Hannibala ** w sytuacji kiedy to utracili kontrolę nad jednym z Cudów Świata (Latarnia morska na Faros w Aleksandrii) i razem z sojusznikami podjąć się jego odbudowy. Pomimo straty na starcie udało nam się wyprzedzić wrogi obóz i przywrócić sytuację jaka miała miejsce przed całym zdarzeniem.
Wydarzenie te nie złamało naszych postanowień co do angażowania się w Cuda świata lecz miało przede wszystkim nieść pomóc sojusznikowi oraz nie dopuścić do sukcesu sojuszu United Alliances. Po ukończeniu budowy powróciliśmy do stanu pierwotnego i kontynuacji szturmu na miasta przeciwnika.

Posłowie:
Jest to prezentacja ukazująca losy sojuszu *Armia Północy*, ale również wydarzenia z życia innych sojuszów, a także dotycząca graczy z pobliskich mórz, którzy wywodzą się z innych obozów, a prawdopodobnie zakończą swój udział w grze właśnie w tym sojuszu.
W najbliższym czasie informacje mogą być jeszcze korygowane, a statystyki będą aktualizowane do zakończenia rozgrywki na świecie PHI.
Prezentacja została wykonana przez gracza Turgan.
Próbowałem podejść do tego obiektywnie, nie zacierać faktów szkodzących reputacji naszej strony, ale również ukazać wielkie zwycięstwo naszej ekipy w późniejszym czasie.
Być może pojawi się coś w rodzaju prezentacji spin-off na temat historii innych sojuszów.
Chciałbym i myślę, że również dołączą się tego tego pozostałe osoby z sojuszu, złożyć podziękowania dla gracza The Dark Defender za założenie *Armii Północy*, wszystkim z którymi dzieliliśmy czas spędzony w grze, a wycofali się już z rozgrywki, naszym byłym i obecnym sojusznikom oraz przeciwnikom, bez których gra nie miała by sensu, a także osobiście dziękuję wszystkim, którzy nadal pragną zawojować świat PHI, który - nie zapominajmy - jeszcze trwa, dzięki!

No i jeszcze przepraszam moderatorów tego forum, że choć nie znajdą tu nic interesującego to będą zmuszeni to wszystko przeczytać...
 
Do góry