[Potwierdzony i zgłoszony] Błąd przesyłania surowców pomiędzy miastami po ostatniej aktualizacji 13.06.19

W zakładce Handel u zarządcy po przesłaniu surowców pomiędzy miastami widnieje napis ,,brak akcji handlowych'' dopiero po odświeżeniu strony są widoczne akcje handlowe.