[Dobry] BBCode na forum

 • Rozpoczynający wątek Wszechmogący
 • Data rozpoczęcia

Czy nadaje się do FAQ?


 • W sumie głosujących
  56

Wszechmogący

Guest
BBCode na forum

Autor [profil]Wszechmogący[/profil] - zmodyfikowany i uzupełniony przez [profil]Sisi[/profil]


Dział I - Czcionka

Pogrubienie
[spr]
Jeśli chcesz napisać jakiś tekst pogrubiony, wpisz następujące polecenie:​

Kod:
[NOPARSE][B]Tekst pogrubiony[/B][/NOPARSE]

Tekst pojawia się w następujący sposób:

Tekst pogrubiony
[/spr]

Kursywa
[spr]
Jeśli chcesz napisać tekst kursywą, wpisz następujące polecenie:​

Kod:
[NOPARSE][I]Tekst kursywą[/I][/NOPARSE]
Tekst pojawia się w następujący sposób:

Tekst kursywą

[/spr]

Podkreślenie
[spr]
Aby podkreślić jakiś tekst, wpisz następujące polecenie:​

Kod:
[NOPARSE][U]Tekst podkreślony[/U][/NOPARSE]
Tekst pojawia się w następujący sposób:

Tekst podkreślony
[/spr]

Przekreślenie
[spr]
Aby napisać skreślony tekst, używamy następującego polecenia:​
Kod:
[noparse][s]Text[/s][/noparse]
Tekst jest następnie zapisywany w następujący sposób:

Text
[/spr]

Kolor
[spr]
Aby napisać kolorowy tekst, wpisz następujące polecenie:​

Kod:
[NOPARSE][COLOR="red"]Kolorowy tekst[/color][/NOPARSE]

Tekst pojawia się w następujący sposób:

Kolorowy tekst

Lista kolorów:
KLIK
Możesz również mieszać kolory :)
[/spr]

Rozmiar czcionki
[spr]
Aby napisać większą lub mniejszą czcionką, wpisz następujące polecenie:​

Kod:
[NOPARSE][SIZE="4"]Rozmiar czcionki[/SIZE][/NOPARSE]
Tekst pojawia się w następujący sposób:

Rozmiar czcionki


Dostępne rozmiary czcionek:

Rozmiar 1
Rozmiar 2
Rozmiar 3
Rozmiar 4
Rozmiar 5
Rozmiar 6
Rozmiar 7
[/spr]

Rodzaj czcionki
[spr]
Jeśli chcesz inny rodzaj czcionki, wpisz następujące polecenie:​

Kod:
[NOPARSE][FONT="Arial"]Tekst w Arial[/FONT][/NOPARSE]
Tekst pojawia się w następujący sposób:

Tekst w Arial


Rodzaje czcionek:

Arial
Arial Black
Arial Narrow
Book Antiqua
Century Gothic
Comic Sans MS
Courier New
Fixedsys
Franklin Gothic Medium
Garamond
Georgia
Impact
Lucida Console
Lucida Sans Unicode
Microsoft Sans Serif
Palatino Linotype
System
Tahoma
Times New Roman
Trebuchet MS
Verdana
[/spr]

Wyróżnienie tekstu
[spr]
Aby wyróżnić jakiś tekst, wpisz następujące polecenie:​

Kod:
[NOPARSE][HIGHLIGHT]Wyróżniony tekst[/HIGHLIGHT][/NOPARSE]
Tekst pojawia się w następujący sposób:

[HIGHLIGHT]Wyróżniony tekst[/HIGHLIGHT]​
[/spr]

Wyrównaj do lewej
[spr]
Aby wyrównać tekst do lewej, wpisz następujące polecenie:​

Kod:
[NOPARSE][LEFT]Wyrównanie do lewej[/LEFT][/NOPARSE]
Tekst pojawi się w następujący sposób:​

Wyrównanie do lewej​
[/spr]

Wyrównaj do środka
[spr]
Jeśli chcesz dostosować tekst do centrum, napisz to w następujący sposób:​

Kod:
[NOPARSE][CENTER] Wyrównanie do środka[/CENTER][/NOPARSE]
Tekst pojawi się w następujący sposób:​

Wyrównanie do środka​
[/spr]

Wyrównaj do prawej
[spr]
Aby wyrównać tekst do prawej, napisz to w następujący sposób:​

Kod:
[NOPARSE][RIGHT]Wyrównanie do prawej[/RIGHT][/NOPARSE]
Tekst pojawi się w następujący sposób:​

Wyrównanie do prawej​
[/spr]

Zwiększ wcięcie
[spr]
Jeśli chcesz zwiększyć wcięcie w tekście, wpisz następujące polecenie:​

Kod:
[NOPARSE][INDENT]Zwiększ wcięcie[/INDENT][/NOPARSE]
Tekst pojawi się w następujący sposób:

Zwiększ wcięcie​
[/spr]

Dział II - Dodatki

Lista
[spr]
Aby zrobić listę, wpisz następujące polecenie:​

Kod:
[NOPARSE][LIST][*] Pozycja 1 [*] Pozycja 2 [*] Pozycja 3 [/LIST][/NOPARSE]
Tekst pojawi się w następujący sposób:

 • Pozycja 1
 • Pozycja 2
 • Pozycja 3

Inna możliwość:​

Kod:
[NOPARSE][LIST=1] [*] Pozycja 1 [*] Pozycja 2 [*] Pozycja 3 [/LIST][/NOPARSE]
Kod:
[NOPARSE][LIST=A] [*] Pozycja 1 [*] Pozycja 2 [*] Pozycja 3 [/LIST][/NOPARSE]
Tekst pojawi się w następujący sposób:​

 1. Pozycja 1
 2. Pozycja 2
 3. Pozycja 3

 • Pozycja 1
 • Pozycja 2
 • Pozycja 3
[/spr]

Tabelka
[spr]
Aby wstawić tabelkę na forum należy wpisać następujące polecenie:

Kod:
[NOPARSE][table="width: 500, class: myTable, align: center"]
[tr]
[td][CENTER]1[/CENTER][/td]
[td][CENTER]2[/CENTER][/td]
[/tr]
[tr]
[td][CENTER]3[/CENTER][/td]
[td][CENTER]4[/CENTER][/td]
[/tr]
[/table][/NOPARSE]
Tabelka będzie wyglądała w ten sposób:

1​
2​
3​
4​

[/spr]

Cytat
[spr]
Aby napisać tekst jako cytat, wpisz następujące polecenie:​

Kod:
[NOPARSE][QUOTE]Witajcie[/QUOTE][/NOPARSE]
Tekst jest następnie zapisywany w następujący sposób:​


W inny sposób:​

Kod:
[NOPARSE][QUOTE=Wszechmogący]Postępuj zgodnie z regulaminem![/QUOTE][/NOPARSE]
Tekst jest następnie zapisywany w następujący sposób:​

Wszechmogący napisał:
Postępuj zgodnie z regulaminem!
[/spr]

Linia pozioma
[spr]
Jeśli chcesz wstawić linię na całą długość okienka, wpisz:​

Kod:
[NOPARSE][HR][/HR][/NOPARSE]
Zostanie wyświetlona taka linia:

[HR][/HR]​
[/spr]

Spoiler
[spr]
Można również dodać spojler, by to zrobić wpisz:​

Kod:
[NOPARSE][SPR]Ukryty tekst lub obrazek[/SPR][/NOPARSE]
A tak to wygląda:

[SPR]Ukryty tekst lub obrazek[/SPR]​
[/spr]

E-mail
[spr]
Aby napisać wiadomość e-mail, wpisz następujące polecenie:​

Kod:
[NOPARSE][EMAIL]Wszechmogacy@hotmail.com[/EMAIL][/NOPARSE]
Tekst pojawi się w następujący sposób:

Wszechmogacy@hotmail.com

Inna możliwość:​

Kod:
[NOPARSE][EMAIL="Wszechmogacy@hotmail.com"]Wszechmogący e-mail[/EMAIL][/NOPARSE]
Tekst pojawi się w następujący sposób:

Wszechmogący e-mail
[/spr]

Emotikonki
[spr]
:eek: [noparse]:eek:[/noparse]
:confused: [noparse]:confused:[/noparse]
;) [noparse];)[/noparse]
:) [noparse]:)[/noparse]
:D [noparse]:D[/noparse]
:( [noparse]:([/noparse]
:mad: [noparse]:mad:[/noparse]
:p [noparse]:p[/noparse]
:rolleyes: [noparse]:rolleyes:[/noparse]
:cool: [noparse]:cool:[/noparse]
:eek: [noparse]:eek:[/noparse]​
[/spr]


Dział III - Linki


Link do dowolnej strony
[spr]
Jeśli chcesz link do jakiejkolwiek strony, wpisz następujące polecenie:​

Kod:
[NOPARSE][URL]http://pl.grepolis.com/[/URL][/NOPARSE]
Tekst pojawi się w następujący sposób:

http://pl.grepolis.com/

Inna możliwość:​

Kod:
[NOPARSE][URL="http://sk.grepolis.com"]Grepolis[/URL][/NOPARSE]
Tekst pojawi się w następujący sposób:

Grepolis
[/spr]

Link do profilu gracza
[spr]
Jeśli chcesz dodać link do profilu gracza, wykonaj następujące czynności:​

Kod:
[NOPARSE][PROFIL]Sisi[/PROFIL][/NOPARSE]
Tekst pojawi się w następujący sposób:

[PROFIL]Sisi[/PROFIL]​
[/spr]

Link do postu
[spr]
Jeśli chcesz link do postu, wykonaj następujące czynności:​

Kod:
[NOPARSE][POST]265103[/POST][/NOPARSE]
Tekst pojawi się w następujący sposób:

[POST]265103[/POST]​

Inna możliwość:​

Kod:
[NOPARSE][POST=265103]Regulamin[/POST][/NOPARSE]
Tekst pojawi się w następujący sposób:

[POST=265103]Regulamin[/POST]​
[/spr]

Link do tematu
[spr]
Aby napisać link do jakiegoś tematu, wpisz następujące polecenie:​

Kod:
[NOPARSE][THREAD]10601[/THREAD][/NOPARSE]
Tekst pojawi się w następujący sposób:

[THREAD]10601[/THREAD]​

Inna możliwość:​

Kod:
[NOPARSE][THREAD=10601]Zasady zamykania światów[/THREAD][/NOPARSE]
Tekst pojawi się w następujący sposób:

[THREAD=10601]Zasady zamykania światów[/THREAD]​
[/spr]

Dział IV - Załączniki/Obrazki

Wstawianie obrazka
[spr]
Jeśli chcesz aby na forum, dodać jakieś zdjęcie, należy napisać polecenie w następujący sposób:​

Kod:
[NOPARSE][IMG]http://forum.pl.grepolis.com/grepolis/header.png[/IMG][/NOPARSE]
Obrazek pojawi się w następujący sposób:

[/spr]

Powtórne dodanie załącznika
[spr]
Ta opcja pozwala na wykorzystanie załącznika, który już wcześniej został dodany na forum.
Aby to zrobić należy znać numer przypisany do danego załącznika:​

Kod:
[NOPARSE][ATTACH=CONFIG]2243[/ATTACH][/NOPARSE]
A tak to wygląda:

[/spr]

Wstawienie obrazu do podpisu na forum
[spr]
Kod [sigpic] pozwala dodać obraz do podpisu, który wyświetla się pod twoją wiadomością. Ten kod nie działa w postach, jeśli nie dodałeś obrazka w ustawieniach.​

View attachment 2864

Wtedy podpis wyświetla się w następujący sposób:

View attachment 2863
[/spr]


Dział V - Inne

Kod
[spr]
Jeśli chcesz napisać kod, zapisz go w następujący sposób:

Kod:
[NOPARSE][CODE] <script type="text/javascript">
<! -
  alert ("Wszewchmogący");
//--> 
</ Script>
[/NOPARSE][/CODE]

Tekst jest następnie zapisywany w następujący sposób:

Kod:
 <script type="text/javascript">
<! -
  alert ("Wszechmogący");
//--> 
</ Script>
[/spr]

PHP
[spr]
Jeśli chcesz napisać kod PHP, zapisz go w następujący sposób:

Kod:
[NOPARSE][PHP]$myvar = 'Wszechmogący';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
  echo $myvar . "\n";
}
[/PHP][/NOPARSE]
Tekst jest następnie zapisywany w następujący sposób:

PHP:
$myvar = 'Wszechmogący';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
  echo $myvar . "\n";
}
[/spr]

HTML
[spr]
Jeśli chcesz napisać coś w HTML, napisz to w następujący sposób:

Kod:
[NOPARSE][HTML]<a href="http://pl.grepolis.com><img src="http://forum.pl.grepolis.com/grepolis/header.jpg"></a>[/HTML][/NOPARSE]
Tekst jest następnie zapisywany w następujący sposób:​

HTML:
<a href="http://pl.grepolis.com><img src="http://forum.pl.grepolis.com/grepolis/header.jpg"></a>
[/spr]

Nieparsowanie BBCode'ów
[spr]
Aby napisać tekst, w którym możemy pokazywać wpisywania BBCode'ów bez parsowania, wpisz następujące polecenie:

Kod:
[NOPARSE][NOPARSE][B]Text[/B][/NOPARSE][/NOPARSE]
Tekst jest następnie zapisywany w następujący sposób:​

[NOPARSE]Text[/NOPARSE]
[/spr]
 
Ostatnio edytowane przez moderatora:
Nie wiem jakie są jeszcze BB-cody ale ogólnie jest dobrze.

Wyjaśnione jak trzeba napisać, jak to będzie wyglądało.

Myślę, że mógłbym poprawić emotikonki i obok tych "kodów" dodaj jak będzie wyglądał poszczególny "uśmieszek"
 

Wszechmogący

Guest
Ok, możesz poprawić, ja nie mogłem tego zrobić bo był komunikat o dużej ilości obrazków graficznych, czyli tych emotikonek. Więcej bb nie ma na tym forum.
 

Robin65

Zespół Grepolis
w opisie użycia koloru kod kasujący jest napisany małymi literami, a wydaje mi się, że powinien być dużymi
 
Nie mogę poprawić ponieważ nie dość że mam takie same wymagania co do napisania postu, w dodatku nie jestem w tym dziale Modem :)
 
Ostatnio edytowane przez moderatora:

Wszechmogący

Guest
No cóż, to popytaj kogoś kto jest w stanie to zrobić, masz kontakty ;-)

w opisie użycia koloru kod kasujący jest napisany małymi literami, a wydaje mi się, że powinien być dużymi
Może być mały, mogą być też kolory zapisane w HTML.
 
Ostatnio edytowane przez moderatora:

cvxz1000

Guest
Odp: BBCode na forum

Nie wiem jakie są jeszcze BB-cody ale ogólnie jest dobrze.

Wyjaśnione jak trzeba napisać, jak to będzie wyglądało.

Myślę, że mógłbym poprawić emotikonki i obok tych "kodów" dodaj jak będzie wyglądał poszczególny "uśmieszek"
Można jeszcze dodać do paska np:
Wykreślenie
Sylwester
Wyśrodkuj, Wyrównaj do lewej i Wyrównaj do prawej na pasku, gdzie piszesz post.
 
Odp: BBCode na forum

Pogrupowałam tematycznie wszystko.
Poprawiłam nieaktualne linki.
Dodałam:
 • Tabelka
 • Linia pozioma
 • Spoiler
 • Link do profilu gracza
 • Powtórne dodanie załącznika
 • Wstawienie obrazu do podpisu na forum