[Pytanie] Czy jednostki z misji mogą atakować okupację?

tak , jednostki z misji w której występuje atak na miasto możesz w ten sposób wykorzystać do zbicia kolona (pod warunkiem że sprowokowałeś atak tuż przed wpłynięciem kolona )
tak , jednostki które wysłałeś na wsparcie na misję również możesz wykorzystać w tym samym celu nawet jak już stoi kolon w mieście na wyspie gdzie jest dana misja wyspowa ( cofanie jednostek może zostać wykonane jak kolon już jest w mieście wykorzystując nagrodę (na innym mieście) / chowając do schowka / kasując nagrodę z misji )