Dimale - rozmowy o świecie i nie tylko.

Apeluję o przyjęcie mnie w miejsce tego gracza, bo zaatakował zbyt mocnymi rydwanami. Tu powinni być tylko szermierze i łucznicy, bo nie daj Boże przebiłby się przez morze i zrobiłby kuku. Ja takich manian nie odwalam :cool: