Historyczne wydarzenia

Status
Zamknięty.
na ziemiach Grecji wznoszono prostokątne domy jednoizbowe, zwane megaronami, posiadające kolumnowe przedsionki. W centrum domostwa znajdowało się palenisko, a nad nim, w płaskim dachu, otwór, przez który ulatywał dym

1924 n.e.
 
Status
Zamknięty.