Nowe jednostki, bogowie i czary - propozycje graczy.

Może trochę nie na temat...
Widziałem w którejś odpowiedzi o odrzuconych propozycjach jednostkę o nazwie peltasta...
Przecież to była przez długi czas jedna z głównych jednostek w armii greckiej... Więc czemu odrzucono ta propozycje?