Puszka PandoryZASADY

1. Konkurs trwa od 27 do 28 listopada 2017, do godziny 23:59.

2. Na poniżej zamieszczonym obrazku znajduje się 36 ponumerowanych puszek. W 7 puszkach ukryte zostały duchy. Zadaniem uczestników jest wytypowanie 7 numerów puszek. Osoby, którym uda się trafić najwięcej poprawnych liczb (czyli złapią najwięcej duchów), otrzymają nagrody.

3. Przed rozpoczęciem konkursu organizatorzy wybrali 7 puszek, w których znajdują się duchy. Numery puszek zostały umieszczone w oddzielnym poście w tym wątku, który zostanie ujawniony po zakończeniu konkursu.

4. Uczestnicy konkursu muszą podać 7 wybranych przez siebie numerów. Odpowiedzi należy zamieścić w tym temacie według następującego schematu:

Przykładowa odpowiedź:


5. Odpowiedzi, które nie są zgodne ze schematem, czyli te, które nie zawierają dokładnie 7 liczb, nie będą brane pod uwagę podczas sprawdzania rozwiązań.

6. Każdy gracz może wysłać tylko jeden post z rozwiązaniem, ale możliwe jest edytowanie odpowiedzi do momentu zakończenia konkursu, czyli do 28 listopada, do godziny 23:59. Modyfikacja posta po tym terminie spowoduje dyskwalifikację z konkursu.

7. Podczas ustalania zwycięzców, w pierwszej kolejności brana jest pod uwagę liczba poprawnych numerów przesłanych przez gracza. W przypadku, gdy kilku uczestników złapie tyle samo duchów, drugim kryterium jest czas przesłania odpowiedzi. Oprócz standardowych nagród, spośród wszystkich uczestników (z wyjątkiem zwycięzców) wylosowane zostaną trzy nagrody po 100 sztuk złota.

NAGRODY


600 sztuk złota


500 sztuk złota


400 sztuk złota


300 sztuk złota


Wyróżnienia - losowe nagrody
3 x 100 sztuk złota
W czasie trwania zabawy obowiązuje Regulamin Forum oraz Ogólny Regulamin Konkursów. Zgłaszając się do konkursu, każdy uczestnik akceptuje zasady oraz regulamin zabawy.
Team zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
Wszelkie pytania i wątpliwości związane z zabawą należy zgłaszać do opiekuna konkursu: Shannqa.
7-13-19-21-29-31-36