Republika Kartaginy

  • Rozpoczynający wątek Vwoo
  • Data rozpoczęcia
Status
Zamknięty.

Vwoo

Guest
Witamy w profilu Republiki KartaginyAkt Założycielski Republiki Kartaginy

Wstęp

1. Republika Kartaginy powstała, żeby bronić i wspierać członków Republiki tak na polu gospodarczym jak i na polu bitwy.
2. Nadrzędną władzę w Republice sprawuje ogół wszystkich obywateli Republiki za pośrednictwem wybranych przez siebie Senatorów.
3. Obywatelem Republiki jest każdy, kto poprzez wykazanie swojego zaangażowania i aktywności na forach ogólnych Republiki, otrzymał prawo do wglądu w wewnętrzne fora Republiki.
4. Władzę sprawuje Senat Republiki wybierany raz na miesiąc przez ogół obywateli Republiki. Ilość członków Senatu jest proporcjonalna do ilości członków Republiki i ustalana przez Założyciela.

Senat

5. Każdy Senator uzyskuje uprawnienia lidera Republiki na czas wykonywania swoich obowiązków.
6. Senat odpowiedzialny jest za prowadzenie wewnętrznej polityki gospodarczej, oddelegowanie spośród siebie przedstawicieli prowadzących rekrutację i dyplomację, oraz za dbanie o aktywność i wizerunek Republiki.
7. Senat ma prawo do oddelegowania obywatela Republiki do wykonania funkcji, których zakres i kompetencje są określane przez Senat. Każdy obywatel Republiki ma prawo odmówić pełnienia funkcji, jeśli ma uzasadnione powody i nie narusza tym samym obowiązującego go prawa.
8. W przypadku, gdy członek Senatu postępuje w sposób niegodny, czerpiąc bezprawnie korzyści ze sprawowanej funkcji lub wywierając na obywateli presję, aby utrzymać się przy władzy na kolejną kadencję, może on zostać wykluczony z Senatu.
9. Senat podejmuje decyzję o wykluczeniu Senatora spośród swojego grona po zapoznaniu się z zarzutami i w drodze głosowania.
10. Senat ma wyłączność na stanowienie prawa, o ile nie koliduje ono z Aktem Założycielskim, w formie rozporządzeń uchwalanych drogą głosowania.

Założyciel

11. Funkcja Założyciela Republiki jest funkcją dożywotnią.
12. Funkcja Założyciela nie pociąga za sobą żadnych przywilejów poza tym, że stoi na straży Aktu Założycielskiego Republiki, co oznacza, że musi wyrazić zgodę na poprawkę do Aktu, wnioskowaną przez Senat.
13. Założyciel wyznacza ilość członków Senatu Republiki przed każdym głosowaniem do Senatu, proporcjonalnie do ilości członków Republiki.

Wojna

14. O wszczęciu wojny i zawarciu pokoju decyduje Senat większością głosów. W swojej decyzji Senat kieruje się w szczególności honorem Republiki oraz interesem gospodarczym Republiki.
15. Na czas wojny Senat wybiera spośród siebie wodza lub wodzów, oddając im jednocześnie pełną władzę wojskową na wyznaczonym obszarze i na cały czas prowadzenia wojny.
16. Każdy członek Republiki ma bezwzględny obowiązek spełniać wszelkie rozkazy wodza w czasie wojny. Nieposłuszeństwo jest traktowane jak tchórzostwo w obliczu wroga i skutkuje natychmiastowych wygnaniem.
17. Wódz ma pełną swobodę dysponowania wojskiem Republiki i wyboru swoich oficerów
18. Wódz traci swoją funkcję z chwilą zawarcia pokoju.

Członkowie

19. Każdy gracz przyjęty do Republiki staje się jej członkiem
20. Członek Republiki ma prawo i obowiązek swoją postawą i zaangażowaniem ubiegać się o obywatelstwo Republiki
21. Wszyscy członkowie Republiki są równi i mają prawo do uczestniczenia w wojnach, proszenia o pomoc w przypadku ataku, wyrażania opinii na forum oraz aktywnego udziału w życiu gospodarczym Republiki.
22. Żaden członek Republiki nie ma prawa atakować innego członka ani zmuszać go do przekazywania mu towarów, chyba że takie działanie jest wynikiem wyroku Trybunału Sądowego
23. Członek Republiki, który nie jest jeszcze obywatelem może zostać wykluczony przez Senatora, któremu powierzono funkcję weryfikacji członka jako kandydata na obywatela.

Obywatele

24. Każdy świeżo przyjęty członek Republiki staje się kandydatem na obywatela Republiki.
25. O przyznaniu obywatelstwa decyduje Senat lub Senator oddelegowany do pełnienia tej funkcji, kierując się aktywnością i zaangażowaniem kandydata.
26. Żaden obywatel nie może być wyrzucony z sojuszu bez decyzji Trybunału Sądowego.
27. Każdy obywatel Republiki ma prawo do wybierania przedstawicieli w Senacie oraz do kandydowania do Senatu.
28. Obowiązkiem każdego obywatela jest przestrzeganie Aktu Założycielskiego, prawa stanowionego przez Senat i posłuszeństwo wodzowi w czasie wojny.
29. W przypadku naruszenia powyższych o karze wobec obywatela decyduje Trybunał Sądowy. Wyjątkiem jest stan wojny, gdzie nieposłuszeństwo skutkuje natychmiastowym wygnaniem i decyduje o nim wódz.
30. Każdy obywatel ma prawo odejść dobrowolnie z Republiki. Wyjątkiem jest stan wojny, kiedy odejście jest traktowane jako tchórzostwo i zemsta na nim jest obowiązkiem każdego członka Republiki.

Trybunał Sądowy

31. Skład Trybunału Sądowego jest ustalany przez Senat.
32. Trybunał osądza obywateli, którzy naruszyli obowiązujące prawo i wymierza im karę.
33. Trybunał może pozbawić obywatelstwa, a także wygnać obywatela, co skutkuje natychmiastowym wykluczeniem z Republiki.
34. Decyzje Trybunału są nieodwołalne.
35. Trybunał nie może sądzić członków Senatu. Członkowie Senatu podlegają jurysdykcji ogółu Senatu.

Postanowienia końcowe

36. Niniejszy Akt został sporządzony przez Założyciela Republiki i niniejszym rezygnuje on z większości swoich praw na rzecz ogółu obywateli Republiki.
37. Zmiany w Akcie założycielskim mogą zostać dokonane wyłącznie na jednogłośny wniosek całego Senatu i po zgodzie Założyciela.
38. Jako że Założyciel jest gwarantem jedności Republiki nie może on być odwołany ze swojej funkcji, ani wygnany.
39. W przypadku rezygnacji Założyciela z funkcji wyznacza on swojego następcę.
40. Wszelkie regulacje nieobjęte tym Aktem leżą w kompetencji prawa stanowionego przez Senat.

Rekrutacja otwarta na morzu 56
Bez limitu punktowego, istotne jest, co napiszesz w podaniu.


Założyciel: Vwoo​
 
Ostatnio edytowane przez moderatora:

depish

Guest
Nie wiem, czy uda wam się te zasady stosować w praktyce, ale prezentacja świetna 9/10.
 
8/10

Prezentacja bardzo dobra brakuje mi tylko logo sojuszu za to -1 pkt. i czegoś jeszcze np. info o stronie sojuszu z odnośnikiem by kliknąć i wejść zaproszenie i za to też -1 pkt.
Poza tym klasyka w dobrym stylu zasady sojuszu ,regulamin tu tez mam obawy to wymaga naprawdę aktywnych i kreatywnych graczy.
ale życze powodzenia.
 

AvvAtar

Guest
A mi... się nie podoba, sztywna opisówka z jakimś obrazkiem... Nie przemawia to do mnie. I przyznam szczerze że, czytać zacząłem, ale z nudów nie skończyłem :).
Mnie na prawdę zniechęcilibyście do dołączenia do Was :)
 

Vwoo

Guest
A mi... się nie podoba, sztywna opisówka z jakimś obrazkiem... Nie przemawia to do mnie. I przyznam szczerze że, czytać zacząłem, ale z nudów nie skończyłem :).
Mnie na prawdę zniechęcilibyście do dołączenia do Was :)
Chciałem uniknąć wypisywania frazesów w stylu "Super Sojusz, jesteśmy najlepsi, a jak nie jesteśmy, to będziemy, a jak nie będziemy, to będziemy udawać, że jesteśmy najlepsi, nie jesteśmy masówką, ale zapraszamy kogo popadnie" albo cytowania starożytnych mędrców na podstawie googl'a. Akt Założycielski jest jak konstytucja, a konstytucja bywa nudnawa w czytaniu, co nie znaczy, że jest źle napisana. :)
 

Voltan

Guest
Ja się przychylam do zdania Miltadesa, klasyka w dobrym stylu. Na pewno będzie trudno, ale gra w takim sojuszu (kiedyś w czymś podobnym uczestniczyłem w innej grze) daje wiele przyjemności. Poza tym większość ludzi którzy zakładają sojusze zazdrośnie strzeże swoich praw, więc ukłon dla Ciebie za ustrój republikański. Gdybym miał oceniać sam sojusz i pomysł na niego, pewnie byłaby najwyższa nota. Natomiast tu powinna się znaleźć prezentacja, a z tym trochę gorzej. Brakuje logo, mapa ładna ale trochę za mało jak dla mnie.

Ogólnie 8/10 i życzę powodzenia w realizacji szczytnych założeń.

ps. Dla mnie w cale nie było to nudne, dobrze sformułowane wypowiedzi, bez sprzeczności i frazesów nigdy mnie nie nudzą.
 
Status
Zamknięty.