Sesja pytań i odpowiedzi na Discordzie

Status
Zamknięty.

dorocia

Zespół Grepolis
Drodzy Gracze!

Zespół ds. Rozwoju Grepolis wkrótce zorganizuje sesję pytań i odpowiedzi na oficjalnym serwerze Discord Grepolis (na żywo).

Macie zatem możliwość podzielenia się z nami pytaniami, które chcielibyście im zadać i otrzymać na nie odpowiedzi bezpośrednio od naszych devów.

Prosimy o zadawanie pytań z wyprzedzeniem, abyśmy mogli udzielić jak najjaśniejszej odpowiedzi, a przede wszystkim, abyśmy mogli zapewnić tłumaczenie pytania na język angielski, a następnie tłumaczenie odpowiedzi na język polski.
Dlatego nie wahajcie się zadać poniżej wszelkich pytań dotyczących samej gry jak i jej przyszłości, które mogą wydawać się Wam istotne. Zostaną one przekazane i mamy nadzieję, że otrzymacie odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie Was nurtują.

Termin zakończenia zbierania pytań - 25.05.2024 godz. 23:59

Życzymy dobrego dnia i dobrej gry!

Wasz Team Grepolis
 
Kiedy zabezpieczenia na różne skrypty/ boty itp zostaną zaktualizowane na poziom roku 2024 ?
/przekazane/
Czy jest przewidziany nowy tryb rozgrywki oraz kiedy była by jego implementacja ?
/przekazane/
Czy są w planach jakieś innowacyjne zmiany w grze ?
/przekazane/
 
Ostatnio edytowane przez moderatora:
Nowe funkcje: Czy gracze mogą spodziewać się wprowadzenia jakichkolwiek nowych treści, funkcji lub mechanik w najbliższej przyszłości? Na czym skupiają się deweloperzy, aby zachować grę świeżą i angażującą?

New Features: Can players expect any new content, features or mechanics to be introduced in the near future? What are the developers focusing on implementing to keep the game fresh and engaging?
//przekazane//

Wydarzenia: Jakiego rodzaju nowe wydarzenia (jeśli jakiekolwiek) są planowane, aby utrzymać długoterminowe zainteresowanie grą dla graczy nowych i tych grających od dłuższego czasu?

Events: What sort of new events (if any) are planned to keep the game engaging for new and long-time players?
//przekazane//

Trudności dla nowych graczy: Nowi gracze mogą mieć trudności z rozpoczęciem gry w Grepolis, zwłaszcza jeśli rywalizują z doświadczonymi graczami, którzy grają od lat. Biorąc pod uwagę znaczenie przyciągania i zatrzymywania nowych graczy w Grepolis, jestem ciekawy planów rozwojowych mających na celu poprawę procesu wprowadzania nowych graczy. Czy są w toku jakieś inicjatywy mające na celu aktualizację samouczka w grze lub wprowadzenie innych środków mających na celu poprawę ogólnego doświadczenia nowych graczy i pomaganie im w płynniejszym wchodzeniu w grę?

Difficulty for New Players: New players may find it challenging to get started in Grepolis, especially if they're competing against experienced players who have been playing for years. Considering the importance of attracting and retaining new players in Grepolis, I'm curious about the development plans to enhance the onboarding process for newcomers. Are there any initiatives underway to update the in-game tutorial or introduce other measures aimed at improving the overall experience for new players and helping them integrate into the game more smoothly?
//przekazane//

Łączenie regionów: Zważywszy na malejącą populację graczy na wszystkich regionalnych serwerach, czy deweloperzy rozważali możliwość połączenia tych serwerów w większe, bardziej aktywne serwery międzynarodowe? (gracze mogliby przenieść swoje konta wraz z osiągnięciami i artefaktami, które zdobyli przez wiele lat). Mogłoby to potencjalnie stworzyć bardziej dynamiczną i konkurencyjną społeczność, jednocześnie rozwiązując problem malejącej liczby graczy na poszczególnych serwerach. Jakie są myśli deweloperów na temat tego podejścia, i czy jest to coś, co jest badane lub brane pod uwagę w przyszłości Grepolis?

Regions Merge: Given the decreasing player populations on all regional servers have the developers considered the possibility of merging these servers into larger, more active international servers? (players could transfer their accounts with achievements and artifacts they have gained over many years). This could potentially create a more vibrant and competitive community while addressing the issue of dwindling player numbers on individual servers. What are the developers' thoughts on this approach, and is it something that's being explored or considered for the future of Grepolis?
//przekazane//

Wizja długoterminowa: Jaka jest ogólna wizja dla Grepolis w nadchodzących latach, i jak planujecie nadal rozwijać grę, aby sprostać oczekiwaniom graczy?

Long-Term Vision: What is the overarching vision for Grepolis in the coming years, and how do you plan to continue evolving the game to meet player expectations?
//przekazane//
 
Ostatnio edytowane przez moderatora:
Czy planowane jest wprowadzenie nagród za więcej niż 10 lat gry ( urodzinowe pakiety tak to sie chyba nazywa). Ewentualnie zmiana nagradzania graczy za każdy rok gry a nie jak teraz 1/3/5/10 ( lub 1/3/7/10 ) ?

//aktualnie nagrody rocznicowe przyznawane są za: 1/2/5/8/10 lat gry, wnioskowaliśmy o dodanie kolejnych rocznic//
//przekazane//
 
Ostatnio edytowane przez moderatora:
1.Czy developerzy rozważają jakieś zmiany w balansie jednostek/budynków/czarów/artefaktów(i być może niektórych badań/bohaterów) w przyszłości?
(Chodzi głównie o jednostki nieużywane: większość jednostek mitycznych(osłabionych pośrednio dodaniem afrodyty), triremy, brandery, większe rozróżnienie od siebie rydwanów i hoplitów, z budynków: wyrocznie, boskie posągi, biblioteki, z bohaterów: bohaterowie od surowców, eurybia, parifajstes z czarów: plagi, iluzje, powroty z podziemnego królestwa, błyskawice, zmiany w furii.)
//przekazane//

2.Czy developerzy rozważają dodanie mechanik lub nowych jednostek lub czarów lub bogów, które skupiły by się na zbalansowaniu późniejszego etapu gry, gdzie sojusze posiadają znacznie więcej wojsk obronnych i przewaga obrońcy jest kolosalna?(Przykładem mógłby być czar działający na podobnej mechanice co ladony, czar zwiększający atak o x% za każde x różnicy w populacji, np. 1% za każde 1000 różnicy w populacji, skalujące się do np. 30% max, jednostki działające na podobnej zasadzie lub bonusy do ataku pojawiąjące się po określonym czasie trwania serwera, zależnym od prędkości świata)?
//przekazane//

Może coś jeszcze mi do głowy przyjdzie.
 
Ostatnio edytowane przez moderatora:
1.Posiadając aktywnego Kapitana, można korzystać z „ Planera ataków”
Jak sama nazwa wskazuje, jest on głównie wykorzystywany przez stronę atakującą do wykonania precyzyjnych ataków i/lub wsparć w celu przejęcia miasta. Niestety, strona broniąca jest pozbawiona większości tych możliwości ze względu na czas potrzebny na reakcję i wykonanie samego planera, co sprawia, że nie może powtórzyć ataku jednym kliknięciem ani korzystać z automatycznej kolejności ataków.

Czy planowane jest wprowadzenie jakiejś opcji w grze, która zbalansowałaby tę nierówność?
Przykładowo: opcje pozwalającą na dodanie do ataku/wsparcia takiej samej ilości wojska, jaka została wysłana w poprzednim ataku/ wsparciu
z danego miasta.

Oczywiście, te funkcje byłyby dostępne jedynie przy aktywnym Kapitanie.

//przekazane//


2. Cofnięcia ataku / wsparcia 9:59

Samo ograniczenie możliwości cofnięcia ataków w ciągu pierwszych 10 minut przy wysyłaniu ataków dla zmęczenia przeciwnika jest w porządku. Jednak przy obronie przed kolonem (gdy przeciwnik wysyła zsynchronizowane ataki) takie ograniczenie czasu daje przewagę atakującemu.
Jest to szczególnie odczuwalne na terenie wroga, gdy kolon leci znacznie dłużej niż te niecałe 20 minut, lub gdy gra się przeciwko bardziej doświadczonym graczom, gdzie taka obrona jest jedyną opcją. Chodzi o możliwość zrobienia klina/ cofki zanim atakujący dogra ataki.

Czy istnieje szansa na zmianę lub wydłużenie tego limitu 9:59 minut np. w sytuacji gdy miasto jest atakowane?

//przekazane//
 
Ostatnio edytowane przez moderatora:
Status
Zamknięty.
Do góry