[Opowiadanie] Sportowe emocje: Igrzyska Olimpijskie w Olimpii 480 r. p.n.e. (autor: Dpdpietka29)Autor: Dpdpietka29
Data: 13 lipca 2012

480 r. p.n.e., Igrzyska Olimpijskie czas zacząć. Jednak przed Igrzyskami trzeba było wszystko porządnie przygotować i zrobić. Wyremontowano drogi, świątynie i kompleks olimpijski w Olimpii. Zarejestrowano 100 sportowców z całej Hellady.

Pewnego dnia cudzoziemiec przebrany za Greka, o imieniu Zakara, chciał zgłosić się do występu na Igrzyskach. Niestety, podczas rejestracji rejestrator wykrył go, wezwał strażników i cudzoziemiec został wypędzony z miasta. Ponieważ człowiek ten pochodził z Egiptu, więc wrócił do ojczyzny. Wszystko opowiedział faraonowi Dariuszowi I o krzywdzie w Olimpii. Faraon postanowił w ten dzień otwarcia zaatakować Olimpię.

Po kilkunastu dniach przygotowania do wojny egipsko - greckiej, oddziały egipskie wypłynęły do Olimpii. Po 2,5 tygodnia zatrzymali się na wybrzeżu. Kiedy dotarli na miejsce, postanowili zrobić mieszkańcom okrutną niespodziankę. Król czytał "Iliadę" i "Odyseję", więc wpakował 100 żołnierzy i 5 rydwanów do sfinksa trojańskiego. Strażnik pilnujący okolice Olimpii nagle natknął się na tego sfinksa. Od razu powiadomił burmistrza miasta, a ten myśląc, że to prezent od Egipcjan, postanowił przenieść sfinksa do Olimpii, przedstawiając go podczas Igrzysk Olimpijskich.

W końcu nadeszło otwarcie Igrzysk. Tymczasem żołnierze czekali na odpowiedni moment. Kiedy kapłani składali hekatombę, Egipcjanie wyskoczyli ze sfinksa i od razu zaatakowali bezbronną ludność. Zginęli wszyscy, którzy przybyli na Igrzyska. Posłaniec egipski pobiegł do pozostałych żołnierzy z wiadomością o ataku. Żołnierze od razu ruszyli do ataku i tak zburzyli Olimpię - Igrzyska więc się nie odbyły.

Faraon uradowany zdobyciem miasta i łupów, wrócił do Egiptu i mianował Zakarę najwyższym urzędnikiem. Natomiast Grecy byli wstrząśnięci i zszokowani tym czynem i czym prędzej ruszyli do odbudowy miasta. Z kolei kapłani greccy swymi ofiarami przepraszali bogów za atak na Olimpię i nieodbycie się Igrzysk. Na szczęście do takich zamieszek później już nie doszło.

Z okazji zbliżających się Igrzysk Olimpijskich w Londynie.