[FAQ] Instalacja skryptów

  • Rozpoczynający wątek Bea8a
  • Data rozpoczęcia

Bea8a

Guest
Mozilla Firefox

Żeby móc korzystać na tej przeglądarce ze skryptów należy zainstalować dodatek Greasemonkey.
Dodatek ten jest dostępny pod tym linkiem
Pobieramy dodatek i instalujemy go. Następnie uruchamiamy ponownie przeglądarkę.

W celu sprawdzenia czy jest uruchomiony dodatek wchodzimy Narzędzie -> Greasemonkey i tam przy słowie "Włączony" musi być ptaszek tak jak na rysunku:


Instalacja skryptu:

Klikamy na link do wersji instalacyjnej skryptu. W tym momencie Greasemonkey powinien rozpoznać skrypt użytkownika i wyświetlić nam następujące okienko:


Klikamy instaluje i jak poprawnie się zainstalował to w prawym dolnym rogu widzimy:Jak wyświetli się treść skryptu zamiast okienka to wtedy klikamy prawym przyciskiem myszy na link do wersji instalacyjnej i wybieramy z listy "Zapisz element docelowy jako". Plik zapisujemy w dowolnym miejscu, najwygodniej na pulpicie. Następnie przeciągamy go na otarte okno FF. Powinna nam się uruchomić instalacja skryptu. Po skończonej instalacji zapisany plik staje się niepotrzebny i można go spokojnie wyrzucić.Opera

Na dysku tworzymy folder w którym będą zapisane skrypty.
Następnie wchodzi Ustawienia -> Preferencje -> Zaawansowane. Na liście wyszukujemy zawartość. Tam sprawdzamy czy mamy zaznaczone "Włącz obsługę JavaScript".


Następnie klikamy Opcje JavaScript wyskakuje nam okienko:


Wpisujemy w pole "Folder skryptów użytkownika" ścieżkę dostępu do folderu ze skryptami, albo klikamy przycisk "Wybierz..." i wybieramy folder ze skryptami utworzony na początku.
Zatwierdzamy, aż do momentu w którym zniknie nam okienko preferencji.

Instalacja skryptu:

Klikamy prawym przyciskiem myszy na link do wersji instalacyjnej i wybieramy z listy "Zapisz element docelowy jako". Plik zapisujemy w folderze który wcześniej utworzyliśmy i gotowe, można korzystać ze skryptu.Google Chrome

W tej przeglądarce skrypty instalowane są tak, jak rozszerzenia przeglądarki. Po kliknięciu w odnośnik do skryptu następuje jego instalacja, poprzedzona pytaniem o kontynuację.

W celu odinstalowania skryptu należy skorzystać ze strony chrome:extensions. Przy odpowiednim skrypcie należy kliknąć '''Wyłącz'''.Internet Explorer

Skrypty działają na IE wyłącznie od wersji 7, jednak jest to działanie bardzo ograniczone. Większość skryptów działa poprawnie dopiero od wersji 8, niektóre wymagają wersji 9. Problemem w skryptach bazujących na ciągach pobieranych z kontenerów strony jest niespójność DOM przeglądarki. Przy programowaniu należy zatem zadbać o omijanie właściwości .textContent, która nie jest obsługiwana przez IE. Nie zaleca się też bazowania na właściwości .innerText, gdyż nie jest ona standardowa.

Do obsługi skryptów Internet Explorer wykorzystuje rozszerzenie '''Trixie''', które można pobrać stąd. Po jego instalacji niezbędne jest uczynienie zapisywalnym (poprzez zmianę uprawnień NTFS dla grupy Użytkownicy na Pełna kontrola) katalogu ''/Program Files/Trixie'' oraz podkatalogów. Skrypty, pobrane z Internetu, należy zapisywać w podkatalogu ''Scripts''.