Historyczne wydarzenia

Status
Zamknięty.
9700 r.p.n.e. kończy się młodszy dryas – ostatnia zimna faza ostatniego zlodowacenia – a zaczyna się holocen – obecny interglacjał. Wraz z ociepleniem następowały drastyczne zmiany w środowisku. Wymarły zwierzęta megafauny.

1926 r.n.e
 
W 1926 r.n.e. Johannes Fibiger zdobył Nagrodę Nobla z medycyny. Jako pierwszy wywołał eksperymentalnie zmiany w żołądku szczurów poprzez karmienie karaluchami zawierającymi postaci larwalne nicienia Spiroptera neoplasmatica. Fibiger zaobserwował przerzuty i wytwarzanie dalszych guzów. Opisał zmiany jako złośliwe (rakowate). Jego odkrycie, mimo że nie znalazło potwierdzenia, zapoczątkowało doświadczenia nad nowotworami.

720 r.n.e.
 
Status
Zamknięty.