Starożytna Architektura

1.Świątynia
2.Gospodarstwo wiejskie
3.Mur miejski
4.Akademia
5.Kamieniołom
6.Obóz drwali
7.Kopalnia srebra
8.Koszary
9.Magazyn
 
1-świątynia
2-gospodarstwo wiejskie
3-mur miejski
4-akademia
5-kamieniołom
6-obóz drwali
7-kopalnia srebra
8-koszary
9-magazyn
 
1. Swiatynia
2. Gospodarstwo wiejskie
3. Mur miejski
4. Akademia
5. Kamieniolom
6. Oboz Drwali
7. Kopalnia srebra
8. Koszary
9. Magazyn
 
1. Świątynia
2. Gospodarstwo Wiejskie
3. Mur Miejski
4. Akademia
5. Kamieniołom
6. Obóz drwali
7. Senat
8. Koszary
9. Magazyn
 
1. świątynia
2. gospodarstwo
3. mur miejski
4. akademia
5. kamieniołom
6. obóz drwali
7. kopalnia srebra
8. koszary
9. magazyn
 
1. Świątynia
2.Gospodarstwo Wiejskie
3.Mur Miejski
4.Akademia
5.Kamieniołomy
6.Obóz Drwali
7.Kopalnia Srebra
8.Koszary
9.Magazyn
 
1 świątynia
2 gospodarstwo wiejskie
3 mur miejski
4 akademia
5 kamieniołom
6 obóz drwali
7 kopalnia srebra
8 koszary
9magazyn
 
1. Świątynia
2. Gospodarstwo wiejskie
3. Mur miejski
4. Akademia
5. Kamieniołom
6. Obóz drwali
7. Kopalnia srebra
8. Koszary
9. Magazyn
:p
 
1-Świątynia,
2-Gospodarstwo wiejskie,
3-Mur,
4-Akademia,
5-Kamieniołom,
6-Obóz drwali,
7-Kopalnia srebra,
8-Koszary,
9-Magazyn,
 
1. Świątynia
2 Gospodarstwo wiejskie
3. Mur miejski
4. Akademia
5. Kamieniołom
6. Obóz drwali
7. Kopalnia srebra
8. Koszary
9. Magazyn
 
1. Świątynia
2. Gospodarstwo wiejskie
3. Mur miejski
4. Akademia
5. Kamieniołom
6. Obóz drwali
7. Senat
8. Koszary
9. Magazyn
 
1. Świątynia
2. gospodarstwo
3. mur miejski
4. Akademia
5. Kopalnia srebra
6. Obóz drwali
7. Senat
8. Koszary
9. Magazyn
 
1.Świątynia
2.Gospodarstwo wiejskie
3.Mur miejski
4.Akademia
5.Kamieniołom
6.Obóz drwali
7.Kopalnia srebra
8.Koszary
9.Magazyn
 
1 świątynia
2 gospodarstwo wiejskie
3 mur miejski
4 akademia
5 kamieniołom
6 obóz drwali
7 senat
8 koszary
9 magazyn
 
1. Świątynia
2. Gospodarstwo wiejskie
3. Mur miejski
4. Akademia
5. Kamieniołom
6. Obóz drwali
7. Kopalnia srebra
8. Koszary
9. Magazyn
 
1. Świątynia
2. Gospodarstwo Wiejskie
3. Mur miejski
4. Akademia
5. Kamieniołom
6. Obóz Drwali
7. Kopalnia srebra
8. Koszary
9. Magazyn