[Zakończone] Szachy dla czterech - I Edycja

Cześć, nie wiem czy wam się to spodoba, ale wpadłem na pomysł, żeby oprócz Warcabów na forum były szachy. Tylko, że zwykłe szachy są tylko dla dwóch osób, a to jak na nasze forum zdecydowanie za mało. Znalazłem jednak plansze do szachów czteroosobowych, a to już znacznie ciekawsze. Wszystkie zasady są prawie takie jak w normalnych szachach, tylko że gracz, który miał szacha-mata, pata odpada, a jego figury i pionki są usuwanie z planszy, są jeszcze inne, ale o tym później. No a plansza wygląda tak:
Four-handed_chess.png

Historia szachów


Za kolebkę szachów uznawane są Indie. Według źródeł pisanych gra ta była już znana w Persji na dworze szacha Chusrau I Anoszarwana w latach 70. VI wieku naszej ery, gdzie przywieziona została w darze od indyjskiego radży. Indyjska czaturanga została w Persji przekształcona w czatrang, a po opanowaniu tego kraju przez Arabów uległa kolejnym przemianom, po których powstał szatrandż. Kolejna ewolucja nastąpiła po pojawieniu się gry w Europie, nastąpiły wówczas zmiany najbardziej przypominające współczesną grę w szachy (zmieniono reguły gry, dopracowano zasady poruszania się bierek, pojawiły się m.in. roszada, mat, promocja).

Zasady gry
 • W grze bierze udział pierwszych czterech graczy, którzy się zgłoszą.
 • Po zgłoszeniach gracze wykonują jeden ruch, zgodnie z ruchem wskazówek zegara(czyli najpierw białe, potem żółte, czarne i na końcu niebieskie). Czas na ruch wynosi 12 godzin od ruchu poprzedniego(nie licząc godzin 23-8), co znaczy że jak jeden gracz ruszy się np. o godzinie 8:00 to drugi musi się ruszyć do 20:00,a jak ruszy się o 20:00 następny rusza się do 17:00 następnego dnia i.t.d.
 • Ruch zapisujemy zapisując pole z którego ruszamy - zgodnie z literkami zaznaczonymi na zdjęciu niżej (najpierw litera kolumny - pionowa, potem pozioma - wiersza) np. pole AB to kolumna A wiersz B; oraz pole na które wykonujemy ruch np. Ruch z AA na AB. Ruchy specjalne zapisujemy zdaniami: np. Roszada krótka, Roszada długa, Promocja piona z pola ... na pole ... na Hetmana.
 • Co rundę prowadzący, lub któryś z graczy wrzuca aktualną sytuację na planszy.
 • Celem gry jest doprowadzenie do sytuacji, gdy król przeciwnika nie może wykonać ruchu w żadną stronę a w miejscu obecnym leży na drodze bicia dowolnej bierki przeciwnika. Pat następuje w sytuacji, gdy król nie jest szachowany, ale ten gracz nie jest wstanie wykonać żadnego ruchu żadną bierką.
 • 1 miejsce zajmuje gracz, który ostatni został na planszy; 2 miejsce gracz przez niego pokonany; 3,4 miejsce gracze kolejni w kolejności takiej w jakiej mieli szacha mata, czyli np. Gracz A ma szacha mata najwcześniej - ma 4 miejsce; Gracz B ma pata później niż Gracz A - jest na 3 miejscu; Gracz D doprowadza do szacha mata Gracza C - Gracz D jest 1, a Gracz C 2.
 • Na zdjęciu wyżej, bierki od lewego dolnego rogu w kolorze białym nazywają się Wieża, Skoczek, Goniec, Hetman, Król, Goniec, Skoczek, Wieża; W górnej linii jest 8 pionów.
 • Poruszanie się bierek - wyżej wymienione

  Każda bierka porusza się na sobie właściwy sposób. Ruchy wykonuje się na wolne pola, wyjąwszy pola zajęte przez bierki przeciwnika. Z wyjątkiem skoczków bierki nie mogą przeskakiwać innych. Bicie bierki przeciwnika to ruch bierki na pole, na której stoi bierka przeciwnika (jedynym wyjątkiem jest bicie w przelocie o tym później), wówczas bierka atakująca zajmuje miejsce bierki zbijanej, która jest zdejmowana z szachownicy i nie bierze udziału w dalszej grze. Król może być szachowany, tzn. może być zagrożony zbiciem, lecz nie może być zbity - po szachu macie wszystkie bierki są usuwane z planszy.

  Król może ruszać się o jedno pole w poziomie, pionie lub na ukos. Najwyżej raz w grze każdy z króli może wykonać specjalny ruch zwany roszadą - o tym niżej.

  Wieża porusza się o dowolną liczbę wolnych pól w poziomie i pionie; porusza się ona również podczas roszady.

  Goniec może ruszać się o dowolną liczbę wolnych pól po przekątnych.

  Hetman porusza się o dowolną liczbę wolnych pól w poziomie, pionie i na ukos (łączy w ten sposób w sobie ruchy wieży i gońca).

  Skoczek rusza się na najbliższe pole nie znajdujące się w tym samym rzędzie, kolumnie lub przekątnej; innymi słowy poruszają się one o dwa pola na kształt wieży, a następnie jedno pole prostopadle do tego kierunku. Ruch skoczka nie jest blokowany przez inne bierki, tzn. „skacze” on na nowe pole. Ruchy skoczka opisuje się także porównując je do litery „L” lub cyfry „7” (lub dowolnej odbitej, w poziomie i pionie, ich postaci), przy czym wykonuje on dwa kroki w danym kierunku, 90° zwrot w jednym z kierunków i krok w nowo wybranych kierunku.

  Pion ma najbardziej rozbudowane zasady poruszania się:
  Pion może poruszyć się o jedno pole naprzód, o ile nie jest ono zajęte. Jeżeli nie wykonano danym pionem posunięcia, to w pierwszym ruchu ma on możliwość wykonania ruchu o dwa pola naprzód, o ile żadne z tych pól nie jest zajęte. Pion nie może ruszać się do tyłu.

  Piony są jedynymi bierkami, które biją inaczej niż się poruszają. Mogą one zbić wrogą bierkę, jeśli znajduje się ona na jednym z dwóch pól sąsiadujących w poziomie z polem przed nimi (tzn. z pól na ukos przed nimi), lecz nie mogą się tam ruszyć, jeśli pola te są wolne.
 • Ruchy specjalne:

  Roszada składa się z wykonania posunięcia króla o dwa pola w stronę wieży, a następnie umieszczeniu wieży po drugiej stronie króla na polu z nim sąsiadującym. Roszada jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:

  1)król jak i wieża biorąca udział w roszadzie nie wykonały jeszcze posunięcia;
  2)między królem a wieżą nie ma innych bierek;
  3)król nie może być szachowany, nie może przechodzić ani zakończyć ruchu na polu atakowanym przez bierkę przeciwnika;
  4)król oraz wieża muszą znajdować się w tym samym rzędzie

  Bicie w przelocie - jest to napisane z perspektywy szachów tradycyjnych(2 osobowych), ale na podobnej zasadzie działa także w czteroosobowych

  Jeśli gracz A wykona ruch pionem o dwa pola, zaś gracz B ma piona w piątym, patrząc z jego perspektywy, rzędzie i sąsiadującej kolumnie, to pion gracza B może zbić piona gracza A tak, jak gdyby wykonał on posunięcie o jedno pole. Bicie to można wykonać tylko w ruchu bezpośrednio po ruchu pionem o dwa pola. W przykładzie obok: jeśli biały pion wykona posunięcie z a2 na a4, to czarny pion na b4 może zbić go en passant (w przelocie) kończąc swe posunięcie na polu a3.

  Promocja piona


  Jeśli pion osiągnie rząd początkowy(pierwszy rząd - ten gdzie stoi wieża, skoczek, goniec i.t.d.) przeciwnika, to wówczas jest on promowany (zamieniany) na hetmana, wieżę, gońca lub skoczka tego samego koloru, przy czym wybór zależy od gracza (zwykle jest to hetman). Wybór nie ogranicza się do poprzednio zbitych bierek, stąd teoretycznie możliwe jest posiadanie przez gracza do dziewięciu hetmanów oraz co najwyżej dziesięciu wież, gońców lub skoczków (o ile tylko wszystkie piony będą promowane i żadna z figur danego rodzaju nie zostanie zbita). W przypadku braku potrzebnej bierki gracz powinien wezwać sędziego, aby ten ją dostarczył
 • Dodatkowo w szachach czteroosobowych, gdy król jest szachowany - patrz niżej - ruch wykonuje gracz, którego król jest szachowany, po czym powraca się do normalnej kolejki - przykład gracz biały szachuje gracza czarnego, ale posunąć ma się gracz żółty, rusza się gracz czarny po czym dopiero gracz żółty i kolejni zgodnie z kolejką.

  "Szach
  Jeżeli gracz wykona ruch, w którym grozi królowi przeciwnika zbiciem (niekoniecznie przez bierkę, którą poruszył), to mówi się, że król jest szachowany. Szachem nazywa się taką pozycję, w której jedna lub więcej bierek przeciwnika może teoretycznie zbić króla w kolejnym ruchu (choć król nigdy nie jest zbijany). Obowiązkiem gracza, którego król jest szachowany, jest wyeliminowanie w kolejnym ruchu zagrożenia zbiciem; gracz nie może pozostawić swojego króla szachowanym po zakończeniu swego posunięcia. Można to uczynić na kilka sposobów:

  1)przesunąć króla na pole, na którym nie jest on zagrożony;
  2)zbić grożącą bierkę (również królem, jeśli nie sprawi to, że będzie on szachowany);
  3)umieścić bierkę między królem a grożącą bierką; nie jest to możliwe w przypadku skoczka i piona lub gdy szachujące hetman, wieża albo goniec znajdują się na polu sąsiadującym z królem."
 • Jeśli dla kogoś jest to nie jasne, zapraszam do artykułu Wikipedii gdzie są zdjęcia - Zasady

Zapisy

Zapisy trwają od dzisiaj do zgłoszenia się 4 graczy. Pierwszą edycję poprowadzę ja. Edycja zacznie się najwcześniej 25 stycznia
. Wiem, że zasady są zagmatwane, szczególnie dla początkujących, ale po zobaczeniu zdjęć niżej i tych w Wikipedii wszystko powinno być jasne.

Plansza z objaśnieniami:
g4078.png
Ruchy specjalne są wyjaśnione na zdjęciu wyżej: Czerwone zaznaczenie(rząd promocji piona); Stzałki przy białym pionie(bicie w przelocie) -> pion czarny(oznaczony jako czarna kropka) musi znajdować się w tym miejscu wcześniej przed ruszeniem się piona białego; Strzałki przy niebieskich pionach(Roszada) -> oczywiście normalnie między królem i wieżą nie może być żadnych bierek, Wyżej zaznaczona roszada długa, niżej roszada krótka
 
Ostatnia edycja:
Odp: Szachy dla czterech - I Edycja

Fajny pomysł, zgłosiłabym się, ale kompletnie nie umiem grać w szachy :D Ze strony moderatorów nie ma żadnego problemu, możesz poprowadzić zabawę :)
 
Odp: Szachy dla czterech - I Edycja

Zapisałabym się, ale najpierw ktoś musiałby nauczyć mnie grać :x
 
Odp: Szachy dla czterech - I Edycja

Zapisałabym się, ale najpierw ktoś musiałby nauczyć mnie grać :x
Jak chcesz się nauczyć to możesz do mnie napisać na PW, to zagramy przykładową partię. Ogólnie to do nauki dobra jest strona http://lichess.org/. Są tam podpowiedzi w które miejsce możesz ruszyć daną bierką(pion, figura), co zarazem uczy ruchów w szachach. Oczywiście nie należy się zrażać częstymi przegranymi, bo są tam lepsi i słabsi gracze.

Nasze forumowe szachy nie będą dla świetnych szachistów, więc ruchy, które są dokładnie opisane i zobrazowane w Wikipedii oraz myślenie i przewidywanie co może zrobić przeciwnik powinno wystarczyć. Oczywiście jest to niski poziom wtajemniczenia tak jak i mój z resztą. Ponadto w naszym przypadku czyli osób słabo grających w szachy w początkowej grze wystarczyć powinno sprawdzanie tgz. "bezpiecznych miejsc dla bierek(pionów, figur)", czyli takich w których twoja bierka(pion, figura) nie jest atakowany przez bierkę(pion, figurę) przeciwnika, a najlepiej żeby jeszcze zmuszał go do zbicia swojej bierki(piona, figury) bez zbicia twojej. No i oczywiście trochę "czytania" w myślach się przyda :D.
 
Ostatnia edycja: