Grepolis Player Council - druga kadencja

Mamy przyjemność ogłosić drugie wybory do Grepolis Player Council!

Od 5 kwietnia wszyscy Gracze, z każdego zakątka naszej międzynarodowej społeczności, będą ponownie mieć szansę na zgłoszenie się do Grepolis Player Council. Jest to Rada, która reprezentuje Graczy z danej wersji językowej, a także Graczy ze wszystkich krajów.

Celem tego projektu jest zaoferowanie naszym Graczom możliwości przedstawienia swoich opinii i sugestii, bardziej bezpośredni kontakt z twórcami gry oraz uzyskanie kolejnego źródła komentarzy na temat gry, będącego uzupełnieniem naszych forów, zespołu Community Managerów oraz partnerów w oraz poza InnoGames.

Jeśli jesteście zainteresowani dyskusjami oraz osiągnięciami poprzednich członków GPC, zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem ich rozmów z InnoGames, a także z dodatkowymi informacjami na temat projektu, w tym artykule na DevBlogu. Chcielibyśmy również w tym miejscu podziękować wszystkim członkom poprzedniej Rady za ich wsparcie i dedykację.

Po pierwszych doświadczeniach z Radą wybieraną przez Graczy, wprowadziliśmy drobne zmiany, które mamy nadzieję sprawią, że doświadczenia z GPC będą jeszcze bardziej pozytywne, zarówno dla członków Rady, jak i dla twórców gry. Rada Konsultacyjna została całkowicie zmieniona, ponieważ chcielibyśmy mieć możliwość utrzymania niektórych członków Wewnętrznej Rady jako doradców dla nowych członków GPC. Jednocześnie chcemy zorganizować drugie wybory do GPC, aby dać szansę na wzięcie udziału większej liczbie Graczy oraz zrekrutować reprezentantów w wersjach językowych, które poprzednio ich nie miały.

Jeśli jesteście zainteresowani członkostwem w GPC, chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat tworzenia Grepolis, podzielić się swoimi opiniami oraz przekazać innym Graczom Grepolis informacje na temat decyzji podejmowanych przez twórców gry, zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami na temat drugiej edycji Grepolis Player Council!

Grepolis Player Council - Rada Graczy

Rada Graczy składa się z trzech elementów, a każdy z nich posiada specjalne zadania i uprawnienia:
Local Council - Rada Lokalna
Każdy członek tej Rady zostaje wybrany przez Graczy z danej wersji językowej. Rada Lokalna jest więc pierwszym etapem w GPC.

Rada składa się z maksymalnie 5 Graczy i porusza sprawy, które są najważniejsze dla Graczy z danej wersji językowej. Członkowie Rady Lokalnej wybierają również dwie osoby, które będą reprezentować wersję językową w Wewnętrznej Radzie.

Inner Council - Wewnętrzna Rada
Wewnętrzna Rada to międzynarodowy zespół, który składa się z osób reprezentujących Rady Lokalne. W tym miejscu reprezentanci każdej wersji językowej dyskutują między sobą, wymieniają się pomysłami i wątpliwościami, a także ustalają priorytet propozycji. Chcielibyśmy, by członkowie Wewnętrznej Rady przekazywali opinie i ogólnie akceptowane propozycje, które będą mogły zostać przekierowane do InnoGames.

Council Advisory Board - Rada Konsultacyna
InnoGames może zaprosić poprzednich członków Rady, którzy odznaczyli się swoją dedykacją i wkładem podczas wcześniejszej kadencji, aby pozostali w GPC jako członkowie Rady Konsultacyjnej. Chcemy, żeby pozostali w bezpośrednim kontakcie z Radą Wewnętrzną oraz twórcami gry, pomagali członkom Rady w wypełnianiu ich zadań, przekazywali swoje opinie oraz być może brali udział w wydarzeniach z InnoGames razem z czlonkami Rady Wewnętrznej.

Członkowie Rady są...
 • Członkami społeczności, którzy zostali wybrani przez innych Graczy, aby reprezentowali ich pomysły i opinie na temat Grepolis.
 • Wolontariuszami, którzy nie są w żaden sposób zatrudnieni przez InnoGames.
 • Jak każdy inny Gracz, aktywnie grają w Grepolis, bez żadnych specjalnych korzyści wynikłych z członkostwa w radzie.
 • Członkami Rady...
  • wybieranymi na okres 6 miesięcy
  • mogą zostać wybrani ponownie
  • nie mogą zostać wybrani trzeci raz z rzędu bez co najmniej 6 miesięcy przerwy
Wymagania od kandydatów
 • Osiągnięcie pełnoletniości w kraju, w którym przebywasz (18/21 lat)
 • Bycie właścicielem aktywnego konta, na którym grasz od minimum 3 miesięcy. O tym czy aktywność jest wystarczająca zadecydują Community Managerowie.
 • Gotowość do zaakceptowania polityki prywatności dla członków Rady Wewnętrznej oraz konsultacyjnej.
 • Dobra znajomość języka angielskiego (wymagane do pełnienia funkcji w Radzie Wewnętrznej i Konsultacyjnej).
* Członkowie Rady Lokalnej, którzy umieją posługiwać się językiem angielskim mogą podpisać politykę prywatności i otrzymać dostęp do dodatkowego działu na forum, w którym pojawią się wybrane informacje uznane za poufne przez InnoGames lub członków Rady Wewnętrznej. Jest to opcjonalne i nie wymagane od wszystkich członków Rady Lokalnej.

Dodatkowo, osoby posiadające dostęp do działów GPC będą mieli uruchomioną dwustopniową weryfikację na forum.

Zalecamy każdemu kandydatowi opisanie ewentualnych powiązań z InnoGames w przeszłości (np. bycie członkiem Teamu Grepolis), aby zapewnić jak największe zaufanie i przejrzystość pomiędzy kandydatem a innymi Graczami.

Kandydatura może zostać odrzucona, a członkostwo w Radzie zakończone w przypadku poważnego złamania ogólnych warunków handlowych, zasad gry, polityki prywatności lub naruszenia w inny sposób zasad ustalonych przez InnoGames.

Zasady
Od każdego członka rady wymagamy przestrzegania następujących zasad. W zamian zapewniamy członkom narzędzia, dzięki którym będą mogli wypełniać swoje zadania na rzecz społeczności Graczy.

Rada Graczy...
 • Będzie składać się z 2-5 członków z danej wersji językowej.
 • Będzie składać się z maksymalnie 23 reprezentantów i ich zastępców w Radzie Wewnętrznej.
 • Będzie składać się z wybranych byłych członków GPC, którzy pozostali członkami Rady Konsultacyjnej i posiadają kontakt z aktualnymi członkami Rady oraz InnoGames.
 • Zadba o to, żeby każda wersja językowa była reprezentowana, nawet jeśli w danym okresie nie udało się znaleźć członków Rady Lokalnej.
 • Reprezentanci z Bety będą wysłuchiwać wszystkich komentarzy na forum, bez względu na to, z której wersji pochodzi dany Gracz.

 • Będzie dzielić się konstruktywnymi i profesjonalnymi opiniami na temat aktualnych funkcji w grze, priorytetów w działalności programistów oraz potencjalnych planów na przyszłość.
Członkowie Rady Lokalnej...
 • Będą reprezentować daną wersję językową, wysłuchiwać Graczy grających w danej wersji, oraz, jeśli możliwe, będą zapisywać najlepsze propozycje oraz ważne pozytywne i negatywne komentarze, na które się natkną.
 • Będą wzorami do naśladowania w grze, a także na platformach związanych z Grepolis (np. na forum czy w mediach społecznościowych). Oczekujemy profesjonalnego zachowania przez cały czas, nie tylko w trakcie dyskusji pomiędzy członkami Rady oraz pracownikami InnoGames.
 • Będą aktywnie brać udział w działaniach Rady Graczy (uczestniczyć w dyskusjach, przekazywać bez opóźnień opinie Graczy).
 • Będą pomagać Radzie Wewnętrznej oraz programistom w zbieraniu opinii na temat aktualnych i planowanych funkcji w grze.
 • Będą aktywnie brać udział w dyskusjach na forum oraz informować Graczy na temat prac w Radzie (np. przygotowując regularne sprawozdania wraz z reprezentantami z Rady wewnętrznej). Oczywiście należy tutaj przestrzegać tajemnicy ustalonej przez InnoGames i określonej w polityce prywatności.
 • Będą aktywnie grać w Grepolis podczas ich członkostwa w Radzie.
 • Nie otrzymają żadnych specjalnych uprawnień w grze ani korzyści, które dawałyby im przewagę wobec innych Graczy.
 • Podadzą ważny adres skrzynki email w profilu na forum oraz potwierdzą chęć udziału w Radzie na początku kadencji po otrzymaniu wiadomości od Community Managerów.
 • Samodzielnie wybiorą 2 członków (jednego rzecznika oraz jednego zastępcę), którzy będą reprezentować daną wersję językową w Wewnętrznej Radzie.
 • Otrzymają...
  • prywatny dział na forum danej wersji językowej
  • w razie potrzeby wsparcie i pomoc od Community Managerów (np. w celu stworzenia i moderacji działu do publicznej dyskusji)
  • specjalną rangę na forum, dzięki której będą łatwo rozpoznani przez innych Graczy
Inner Council members should…
 • Be able to communicate in English (both in writing and verbally), as topics on this level will be discussed in English
 • Nominate 3-5 (potentially rotating) members to participate in select, special events initiated by InnoGames (e.g. Skype calls, an invitation to InnoGames' offices or other (expenses will be borne by InnoGames when the event has been approved), and
 • be provided with contact information to get in touch with members of the Grepolis development team and, if applicable, other relevant InnoGames employees for said events.
Członkowie Rady Konsultacyjnej...
 • Będą nominowani przez InnoGames w celu przedłużenia ich działalności w GPC bez konieczności brania udziału w ponownych wyborach.
 • Będą dzielić się swoim doświadczeniem z członkami Rady jako doradcy dla nowych członków GPC.
 • Wezmą udział w wybranych wydarzenaich z InnoGames wraz z członkami Rady Wewnętrznej.

Najczęściej Zadawane Pytania
W jaki sposób mogę zgłosić się do Rady?

Jeśli spełniasz wszystkie wymagania, które opisaliśmy powyżej, i chcesz reprezentować swoją wersję językową, śledź na bieżąco nasze ogłoszenia. Gdy rozpoczną się wybory, na forum pojawi się specjalne ogłoszenie na ten temat. Wystarczy napisać post, w którym opiszesz siebie, oraz opublikować go przed podaną datą. Wszyscy kandydaci, którzy spełnią wymagania, zostaną przedstawieni na forum i wezmą udział w głosowaniu, które odbędzie się w grze.

Czy mogę dowiedzieć się więcej na temat rezultatów poprzednich kadencji GPC oraz doświadczeniach członków Rady?
Oczywiście! Na DevBlogu opublikowaliśmy kilka artykułów na temat GPC, w których opisano poruszone przez Radę tematy oraz osiągnięcia. Są one dostępne tutaj.

Grepolis Player Council uległo pewnym modyfikacjom po pierwszej kadencji. Jakie są główne zmiany?
Przed kolejnymi wyborami wprowadziliśmy dwie duże zmiany. Zostały one oparte o opinie członków GPC oraz nasze własne doświadczenia z tym projektem.
 1. Rada Konsultacyna
Podczas pierwszej kadencji nie korzystaliśmy zbyt często z tego elementu Rady. Członkowie Rady Wewnętrznej podejmowali decyzję kto powinien wziąć udział w rozmowach z InnoGames. Teraz, Rada Konsultacyjna będzie zarezerwowana dla bardziej doświadczonych członków, którzy pozostaną zaangażowani w projekt i będą dzielić się swoimi doświadczeniami. InnoGames może wybrać poprzednich członków Rady opierając się o ich wkład podczas wcześniejszych kadencji. Zadaniem Rady konsultacyjnej będzie dzielenie się ich wiedzą oraz wsparcie dla nowych członków Rady w tematach organizacyjnych oraz pozostanie w kontakcie w InnoGames. Gracze zostaną wybrani przez InnoGames na całą kadencję, jednak mogą zrezygnować z udziału w dowolnym momencie.​

 1. Opcjonalny dostęp do dodatkowych informacji dla członków Rady Lokalnej, którzy chcą podpisać politykę prywatności.
 2. Chcielibyśmy zapewnić lepszą komunikację pomiędzy członkami Rady Lokalnej oraz Wewnętrznej. W związku z tym, zamierzamy otworzyć dodatkowe działy na forach danej wersji językowej, w których możliwe będzie przekazywanie informacji pomiędzy członkami obu Rad, aby zapewnić bliższą współpracę. Podpisanie polityki prywatności nie jest konieczne do zostania członkiem Rady Lokalnej, jednak jest to opcją, aby otrzymać więcej informacji na temat działań Rady. Wymagana jest znajomość języka angielskiego, aby upewnić się, że treść polityki prywatności jest dobrze zrozumiała i przestrzegana.
Z ilu członków będzie składać się Rada?
Zależy to od liczby Graczy, którzy zgłoszą się z danej wersji językowej. W danej wersji wybranych może zostać od dwóch do pięciu Graczy, co oznacza, że łącznie w Radzie Lokalnej może znaleźć się maksymalnie 115 osób (23 wersji językowych reprezentowanych przez 5 Graczy). Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że w niektórych wersjach może nie być wystarczającej liczby ochotników, dlatego liczba reprezentantów może się różnić pomiędzy poszczególnymi terminami.

Rada Wewnętrzna będzie składać się z maksymalnie 2 reprezentantów z każdej wersji językowej, czyli łącznie może być w niej 46 osób.

Rada Konsultacyjna będzie składać się z poprzednich członków GPC wybranych przez InnoGames na podstawie ich działalności oraz umiejętności wykazanych podczas poprzednich kadencji.


Na ile kadencji pod rząd mogą zostać wybrani członkowie Rady?
Każdy członek Rady wybierany jest na 6 miesięcy. Członkostwo może zostać wydłużone o kolejne pół roku, jeśli zostaną wybrani na drugą kadencję. Niemożliwe jest odbycie trzeciej kadencji pod rząd, ponieważ chcemy dać szansę innym Graczom do zgłoszenia się do Rady. Po półrocznej przerwie możliwe jest jednak ponowne zgłoszenie swojej kandydatury. Wyjątkiem od tej zasady jest Rada Konsultacyjna, której członkowie są wybierani przez InnoGames i mogą być w Radzie więcej niż 2 kadencje pod rząd.

Czy jedna osoba może zgłosić swoją kandydaturę w kilku wersjach językowych?
Mimo że wszyscy aktywni Gracze z każdej wersji językowej mogą starać się o zostanie członkiem Rady, każdy kandydat powinien wybrać tylko jedną wersję, którą chce reprezentować. Podwójna kandydatura możliwa jest tylko w przypadku zwykłej wersji językowej oraz Bety, jednak możliwe będzie objęcie tylko jednej, wybranej pozycji. W drugiej wersji członkiem Rady zostanie osoba, która zajęła drugie miejsce w głosowaniu. Jeśli Gracz zgłosił kandydaturę do dwóch wersji, dodamy informację na ten temat do profilu Gracza na stronie z głosowaniem.

W jaki sposób mogę sprawdzić który z kandydatów w przeszłości był powiązany z InnoGames?
Choć sądzimy, że nie powinno być żadnych problemów w przypadku, gdy Gracz działał wcześniej jako wolontariusz w InnoGames, zalecamy wszystkim kandydatom wpisanie informacji na ten temat, aby inni Gracze mogli świadomie podjąć decyzję podczas głosowania. Wcześniejsza współpraca z InnoGames może raczej świadczyć o tym, że dana osoba wykazuje się dedykacją względem gry, ponieważ poświęcała ona swój wolny czas na pomoc innym Graczom.

Co się stanie, jeśli nie uda się znaleźć wystarczającej liczby kandydatów w danej wersji językowej?
Jeśli w danej wersji nie uda się wybrać wystarczającej liczby reprezentantów, Gracze z danej wersji językowej będą mogli brać udział w dyskusjach na forum wersji językowych, które posiadają reprezentantów (np. angielskiej wersji językowej).
 
Drodzy Gracze,

rozpoczynamy etap rekrutacji do drugiej kadencji Grepolis Player Council. Jeśli chcielibyście dołączyć do Rady Graczy, zapoznajcie się z wymaganiami, a następnie stwórzcie post z podstawowymi informacjami na swój temat w tym wątku.

Wszyscy kandydaci pojawią się w ankiecie dostępnej w grze, wraz z nickiem oraz fragmentem posta z informacjami o danym Graczu (pierwsze 500 znaków) i linkiem prowadzącym do posta. Kandydaturę można wycofać do 19 kwietnia 2018.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Team Grepolis

PS. Trzech Graczy zostało zaakceptowanych do Rady Konsultacyjnej, w związku z czym nie będą musieli przechodzić ponownie procesu głosowania: HBB-1 (NL), florian799 (FR) & phidippidies (EN). Ponieważ będą zajmować w projekcie inną pozycję, ich członkostwo nie ma wpływu na liczbę członków Rad Lokalnych w poszczególnych wersjach językowych.
 
Drodzy Gracze,

na DevBlogu pojawił się nowy artykuł, w którym członkowie pierwszej kadencji Grepolis Player Council opisują swoje doświadczenia związane z tym projektem. Zachęcamy do zapoznania się z nim w tym miejscu.

Pozdrawiamy,
Team Grepolis
 
Drodzy gracze,

Od 27 kwietnia do 13 maja każdy aktywny* Gracz może głosować na swoich ulubionych kandydatów w polskiej wersji językowej Grepolis.

Proces głosowania

Po otwarciu menu głosowania zostanie wyświetlona krótka informacja na temat każdego kandydata wraz z linkiem do ich pełnego opisu.

Aby zagłosować na danego Gracza, należy przełączyć przycisk z "nie wybrano" na "wybierz". W ten sam sposób można wybrać do 5 kandydatów.
Jeśli wybierzecie więcej graczy, gra powiadomi o istniejącym limicie. Jeśli chcecie oddać głos na mniej niż 5 kandydatów, jest to oczywiście możliwe. Po dokonaniu wyboru należy go zatwierdzić, naciskając przycisk "zagłosuj". Pamiętajcie, że po ostatecznym zatwierdzeniu wyboru nie będzie on mógł zostać zmieniony. Jeśli chcecie wstrzymać się od głosowania, wystarczy nacisnąć "nie głosuj", a okno głosowania zostanie zamknięte w ten sam sposób.

Potwierdzanie kandydatów

Każda wersja językowa musi mieć co najmniej 2 członków Grepolis Player Council potwierdzonych w procesie głosowania. Jeśli to minimum nie zostanie osiągnięte, dana wersja językowa nie będzie reprezentowana w najbliższej kadencji.Zatwierdzenie kandydata następuje w przypadku otrzymania przez niego co najmniej 5% wszystkich głosów.

Ponadto liczba członków Grepolis Player Council jest ograniczona do 5 członków, co oznacza, że 5 najlepszych kandydatów z największą liczbą głosów stanie się członkami. Jeśli kandydaci na drugie miejsce przekroczą wymagany próg wszystkich głosów, mogą zostać awansowani w późniejszym terminie w przypadku rezygnacji z funkcji wybranych kandydatów (jednego lub kilku).

Jeśli żaden z kandydatów nie zostanie wybrany w ten sposób, nie zostanie utworzona rada lokalna. Dotyczy to również zatwierdzenia mniej niż 2 kandydatów.

Nadchodzące daty

Przygotujcie się! Wybierzcie swoich reprezentantów polskiej wersji językowej gry - głosowanie rozpocznie się 27 kwietnia i będzie trwać do 3 maja.

Czekamy na wyniki.

Z poważaniem,
Wasz Grepolis Team


*do głosowania uprawnione będą konta utworzone przed kwietniem 2018.